Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Måndagen den 7 mars 2022 - Strasbourg

20. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
Fullständigt förhandlingsreferat

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 172 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Tomislav Sokol, Ivo Hristov, Vlad-Marius Botoş, Gunnar Beck, Ladislav Ilčić, Mick Wallace, Ivan Štefanec, Nicolae Ştefănuță, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Radan Kanev, Michiel Hoogeveen, João Pimenta Lopes, Anna-Michelle Asimakopoulou, Clare Daly, Peter Pollák, Michaela Šojdrová och Eugen Tomac.

Senaste uppdatering: 25 april 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy