Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/0031(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0282/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/03/2022 - 11
CRE 08/03/2022 - 11

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0053

Proces-verbal
XML 16k
Marţi, 8 martie 2022 - Strasbourg

11. Anunțarea rezultatelor votului
Stenograma

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Conturile economice regionale pentru agricultură ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conturile economice regionale pentru agricultură [COM(2021)0054 - C9-0020/2021- 2021/0031(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2022)0053)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 1)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – Cererea EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive – Spania
Raport referitor la decizia Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive [COM(2022)0020 - C9-0015/2022- 2022/0010(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Vana (A9-0038/2022)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2022)0054)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 2)

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG/2022/000 TA 2022 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)
Raport referitor la decizia Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG/2022/000 TA 2022 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) [COM(2022)0025 - C9-0025/2022- 2022/0015(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2022)0055)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 3)

Reducerea spațiului de acțiune al societății civile în Europa
Raport referitor la reducerea spațiului de acțiune al societății civile în Europa [2021/2103(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2022)0056)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 4)

Rolul culturii, educației, mass-mediei și sportului în combaterea rasismului
Raport referitor la rolul culturii, educației, mass-mediei și sportului în combaterea rasismului [2021/2057(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2022)0057)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 5)

Politica de coeziune: reducerea decalajelor din domeniul sănătății și consolidarea cooperării transfrontaliere în materie de sănătate
Raport referitor la politica de coeziune ca instrument de reducere a decalajelor din domeniul sănătății și de consolidare a cooperării transfrontaliere în materie de sănătate [2021/2100(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2022)0058)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 6)

Politica de coeziune: promovarea unei transformări inovatoare și inteligente și conectivitatea TIC regională
Raport referitor la rolul politicii de coeziune în promovarea unei transformări inovatoare și inteligente și conectivitatea TIC regională [2021/2101(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2022)0059)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 7)

Ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul UE
Raport privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv dezinformarea [2020/2268(INI)] - Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea. Raportoare: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2022)0064)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 13)

Sistemele de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori
Raport cu propuneri către Comisie referitor la sistemele de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori [2021/2026(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2022)0065)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 14)

Implicarea cetățenilor: dreptul de petiționare, dreptul de a sesiza Ombudsmanul European și Inițiativa cetățenească europeană
Raport referitor la implicarea cetățenilor: dreptul de petiționare, dreptul de a sesiza Ombudsmanul European și Inițiativa cetățenească europeană [2020/2275(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2022)0066)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 15)

Ultima actualizare: 28 iunie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate