Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2552(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000007/2022

Ingivna texter :

O-000007/2022 (B9-0007/2022)

Debatter :

PV 08/03/2022 - 13
CRE 08/03/2022 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 5k
Tisdagen den 8 mars 2022 - Strasbourg

13. Stigande energipriser och marknadsmanipulation på gasmarknaden (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande O-000007/2022 från Cristian-Silviu Buşoi, för ITRE-utskottet, till kommissionen: Stigande energipriser och manipulation på gasmarknaden (B9-0007/2022)

Cristian-Silviu Buşoi utvecklade frågan.

Kadri Simson (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Christian Ehler för PPE-gruppen, Dan Nica för S&D-gruppen, Morten Petersen för Renew-gruppen, och Marie Toussaint för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Paolo Borchia för ID-gruppen, Beata Szydło för ECR-gruppen, Sira Rego för The Left-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Maria da Graça Carvalho, Mohammed Chahim, Klemen Grošelj, Jutta Paulus, Georg Mayer, Jessica Stegrud, Marc Botenga, Milan Uhrík, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Nicola Danti, Bronis Ropė, Gunnar Beck, Grzegorz Tobiszowski, Cornelia Ernst, Mislav Kolakušić, Angelika Niebler, Jens Geier, Martin Hojsík, Rasmus Andresen, Aurélia Beigneux, Izabela-Helena Kloc, Petros Kokkalis, Jörg Meuthen, Tom Berendsen, Nicolás González Casares, Susana Solís Pérez, Henrike Hahn, Robert Roos, Mick Wallace, Maria Spyraki, Tsvetelina Penkova, Emma Wiesner, Jordi Solé, Alexandr Vondra, François-Xavier Bellamy, Robert Hajšel, Izaskun Bilbao Barandica, Andrey Slabakov, Luděk Niedermayer, Carlos Zorrinho, Ondřej Kovařík, Jorge Buxadé Villalba, Massimiliano Salini, Łukasz Kohut, Róża Thun und Hohenstein, Sunčana Glavak, Niels Fuglsang, Josianne Cutajar och Romana Jerković.

Talare: Kadri Simson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 28 juni 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy