Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0300(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0203/2021

Teksty złożone :

A9-0203/2021

Debaty :

PV 07/07/2021 - 16
CRE 07/07/2021 - 16
PV 09/03/2022 - 11
CRE 09/03/2022 - 11

Głosowanie :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0352
P9_TA(2022)0067

Protokół
XML 6k
Środa, 9 marca 2022 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

11. Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r. ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r. [COM(2020)0652 - C9-0329/2020- 2020/0300(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Pierwsza debata odbyła się 7 lipca 2021 r. (pkt 16 protokołu z dnia 7.7.2021 r.).

Zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu sprawę odesłano do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych (pkt 11 protokołu z dnia 8.7.2021 r.).

Grace O'Sullivan przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Virginijus Sinkevičius (członek Komisji).

Głos zabrali: Pär Holmgren (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Agnès Evren w imieniu grupy PPE, Demetris Papadakis w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew, Jutta Paulus w imieniu grupy Verts/ALE, Silvia Sardone w imieniu grupy ID, Anna Zalewska w imieniu grupy ECR, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy The Left, Edina Tóth niezrzeszona, Ljudmila Novak, César Luena, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Aurélia Beigneux, Hermann Tertsch, Petros Kokkalis, Marlene Mortler, Christel Schaldemose, Nicolae Ştefănuță, Ville Niinistö, Krzysztof Jurgiel, Daniel Buda, Sara Cerdas, Asger Christensen, Margrete Auken, João Pimenta Lopes, Radan Kanev, Günther Sidl, Benoît Biteau, Jiří Pospíšil, Jytte Guteland, Juozas Olekas i Romana Jerković.

Głos zabrał Virginijus Sinkevičius.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16 protokołu z dnia 9.3.2022 r.

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 2 protokołu z dnia 10.3.2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 8 sierpnia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności