Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2275(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0018/2022

Debaty :

PV 07/03/2022 - 19
CRE 07/03/2022 - 19

Głosowanie :

PV 08/03/2022 - 11
CRE 08/03/2022 - 11
PV 09/03/2022 - 13
CRE 09/03/2022 - 13

Teksty przyjęte :

P9_TA(2022)0066

Protokół
XML 20k
Środa, 9 marca 2022 r. - Strasburg

13. Ogłoszenie wyników głosowania
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Sklepy wolnocłowe znajdujące się we francuskim terminalu Eurotunelu *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2008/118/WE i dyrektywę (UE) 2020/262 (wersja przekształcona) w odniesieniu do sklepów wolnocłowych znajdujących się we francuskim terminalu Eurotunelu [COM(2021)0817 - C9-0016/2022 - 2021/0418(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0035/2022)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2022)0060)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 8)

Stawki podatku od wartości dodanej *
Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej [14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Marek Belka (A9-0036/2022)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DYREKTYWY RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2022)0061)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 9)

Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej
Projekt rezolucji B9-0137/2022

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana bawełna GHB811 (BCS-GH811-4)
Projekt rezolucji B9-0126/2022

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0062)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 11)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowany rzepak 73496 (DP-Ø73496-4)
Projekt rezolucji B9-0127/2022

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0063)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 12)

Utworzenie komisji specjalnej ds. pandemii COVID-19: wnioski i zalecenia na przyszłość
Projekt rezolucji B9-0139/2022

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2022)0069)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 18)

Utworzenie Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji
Projekt rezolucji B9-0140/2022

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2022)0070)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 19)

Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim – sprawozdanie roczne za 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie uwzględniania aspektu płci w Parlamencie Europejskim – sprawozdanie roczne za 2020 r. [2021/2039(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Irène Tolleret i Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2022)0072)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 21)

Trzeci unijny plan działania w sprawie równości płci
Sprawozdanie w sprawie trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci [2021/2003(INI)] - Komisja Rozwoju - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

(Wymagana zwykła większość)

ALTERNATYWNY PROJEKT REZOLUCJI (grupa ECR)

Odrzucono

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2022)0073)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 22)

Praworządność i konsekwencje wyroku TSUE
Projekt rezolucji B9-0134/2022

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2022)0074)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 23)

Obce ingerencje we wszystkie procesy demokratyczne w Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie obcych ingerencji we wszystkie procesy demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym dezinformacji [2020/2268(INI)] - Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji. Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0064)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 13)

Programy obywatelstwa i ułatwień pobytowych dla inwestorów
Sprawozdanie zawierające wnioski dla Komisji dotyczące programów obywatelstwa i ułatwień pobytowych dla inwestorów [2021/2026(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0065)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 14)

Kontakt z obywatelami: prawo do składania petycji, prawo do zwracania się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i europejska inicjatywa obywatelska
Sprawozdanie w sprawie kontaktu z obywatelami: prawo do składania petycji, prawo do zwracania się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i europejska inicjatywa obywatelska [2020/2275(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0066)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 15)

Ostatnia aktualizacja: 8 sierpnia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności