Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2275(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0018/2022

Debatter :

PV 07/03/2022 - 19
CRE 07/03/2022 - 19

Omröstningar :

PV 08/03/2022 - 11
CRE 08/03/2022 - 11
PV 09/03/2022 - 13
CRE 09/03/2022 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2022)0066

Protokoll
XML 20k
Onsdagen den 9 mars 2022 - Strasbourg

13. Tillkännagivande av omröstningsresultat
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Skattefria butiker i tunneln under Engelska kanalens franska terminal *
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/118/EG och direktiv (EU) 2020/262 (omarbetning) vad gäller skattefria butiker i tunneln under Engelska kanalens franska terminal [COM(2021)0817 - C9-0016/2022 - 2021/0418(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0035/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2022)0060)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Mervärdesskattesatser *
Betänkande om rådets utkast till direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser [14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Marek Belka (A9-0036/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RÅDETS UTKAST TILL DIREKTIV

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2022)0061)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

Invändning enligt artikel 111.3: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse för transeuropeisk energiinfrastruktur
Resolutionsförslag B9-0137/2022

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: genetiskt modifierad bomullen GHB811 (BCS-GH811-4)
Resolutionsförslag B9-0126/2022

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2022)0062)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: genetiskt modifierad raps 73496 (DP-Ø73496-4)
Resolutionsförslag B9-0127/2022

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2022)0063)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

Tillsättning av ett särskilt utskott för covid-19-pandemin: lärdomar och rekommendationer inför framtiden
Resolutionsförslag B9-0139/2022

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2022)0069)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

Tillsättning av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation
Resolutionsförslag B9-0140/2022

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2022)0070)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet – årsrapport 2020
Betänkande om jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet – årsrapport 2020 [2021/2039(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Irène Tolleret och Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2022)0072)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet
Betänkande om EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet [2021/2003(INI)] - Utskottet för utveckling - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (grupp ECR)

Förkastades

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2022)0073)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

Rättsstatsprincipen och konsekvenserna av EU-domstolens dom
Resolutionsförslag B9-0134/2022

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2022)0074)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen
Betänkande om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation [2020/2268(INI)] - Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation. Föredragande: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2022)0064)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

System för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering
Betänkande med förslag till kommissionen om system för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering [2021/2026(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2022)0065)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

Dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig till Europeiska ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet
Betänkande om dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig till Europeiska ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet [2020/2275(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2022)0066)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Senaste uppdatering: 8 augusti 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy