Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/0300(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

A9-0203/2021

Rasprave :

PV 07/07/2021 - 16
CRE 07/07/2021 - 16
PV 09/03/2022 - 11
CRE 09/03/2022 - 11

Glasovanja :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0352
P9_TA(2022)0067

Zapisnik
XML 17k
Četvrtak, 10. ožujka 2022. - Strasbourg

2. Objava rezultata glasovanja
CRE

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika: godišnji pregled održivog rasta za 2022.
Izvješće o europskom semestru za koordinaciju ekonomskih politika: godišnji pregled održivog rasta 2022. [2022/2006(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2022)0076)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 25)

Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjoj strategiji održivog rasta za 2022.
Izvješće o europskom semestru za koordinaciju ekonomskih politika: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjoj strategiji održivog rasta za 2022. [2021/2233(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 26)

Baterije i otpadne baterije ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o baterijama i otpadnim baterijama, stavljanju izvan snage Direktive 2006/66/EZ i izmjeni Uredbe (EU) br. 2019/1020 [COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2022)0077)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 27)

Opći program djelovanja Unije za okoliš do 2030. ***I
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Općem programu djelovanja Unije za okoliš do 2030. [COM(2020)0652 - C9-0329/2020- 2020/0300(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P9_TA(2022)0067)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 16)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Novi strateški okvir EU-a za zdravlje i sigurnost na radu nakon 2020.
Izvješće o novom strateškom okviru EU-a za zdravlje i sigurnost na radu nakon 2020. (uključujući bolju zaštitu radnika od izloženosti štetnim tvarima, stresa na radu i povreda nastalih čestim ponavljanjem pokreta) [2021/2165(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Marianne Vind (A9-0023/2022)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2022)0068)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 17)

Osnivanje Posebnog odbora za pandemiju bolesti COVID-19: stečena iskustva i preporuke za budućnost
Prijedlog rezolucije B9-0139/2022

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2022)0069)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 18)

Osnivanje Posebnog odbora za vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje
Prijedlog rezolucije B9-0140/2022

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2022)0070)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 19)

Osnivanje istražnog odbora za istraživanje uporabe Pegasusa i jednakovrijednog šijunskog softvera za nadzor
Prijedlog rezolucije B9-0138/2022

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2022)0071)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 20)

Rodno osviještena politika u Europskom parlamentu - godišnje izvješće za 2020.
Izvješće o rodno osviještenoj politici u Europskom parlamentu - godišnje izvješće za 2020. [2021/2039(INI)] - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestiteljice: Irène Tolleret i Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2022)0072)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 21)

Akcijski plan EU-a za rodnu ravnopravnost III
Izvješće o Akcijskom planu EU-a za rodnu ravnopravnost III [2021/2003(INI)] - Odbor za razvoj - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestiteljica: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2022)0073)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 22)

Vladavina prava i posljedice presude Suda Europske unije
Prijedlog rezolucije B9-0134/2022

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2022)0074)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 23)

(Prijedlozi rezolucija B9-0135/2022 i B9-0136/2022 se ne razmatraju.)

Govorili su:

Govorila je Alessandra Moretti (umjesto izvjestiteljice Simone Bonafè) te je zatražila da se sljedeće pitanje uputi odboru nadležnom za međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika::

- Baterije i otpadne baterije (COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)) – Odbor ENVI.

O tom će se zahtjevu glasovati nakon konačnog glasovanja o prijedlogu Komisije (točka 9 zapisnika od 10.3.2022.).

Posljednje ažuriranje: 28. lipnja 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti