Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0300(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0203/2021

Debaty :

PV 07/07/2021 - 16
CRE 07/07/2021 - 16
PV 09/03/2022 - 11
CRE 09/03/2022 - 11

Głosowanie :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0352
P9_TA(2022)0067

Protokół
XML 18k
Czwartek, 10 marca 2022 r. - Strasburg

2. Ogłoszenie wyników głosowania
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – Roczna analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2022
Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – Roczna analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2022 [2022/2006(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2022)0076)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 25)

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2022 r.
Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2022 r. [2021/2233(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 26)

Baterie i zużyte baterie ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i zużytych baterii, uchylającego dyrektywę 2006/66/WE i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 [COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2022)0077)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 27)

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r. ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r. [COM(2020)0652 - C9-0329/2020- 2020/0300(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2022)0067)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 16)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Nowe strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy po 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie nowych strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy po 2020 r. (w tym lepszej ochrony pracowników przed narażeniem na szkodliwe substancje, stres w pracy i urazy spowodowane powtarzalnymi ruchami) [2021/2165(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Marianne Vind (A9-0023/2022)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0068)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 17)

Utworzenie komisji specjalnej ds. pandemii COVID-19: wnioski i zalecenia na przyszłość
Projekt rezolucji B9-0139/2022

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0069)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 18)

Utworzenie Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji
Projekt rezolucji B9-0140/2022

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0070)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 19)

Utworzenie komisji śledczej do zbadania zarzutów dotyczących wykorzystywania Pegasusa i innego podobnego oprogramowania szpiegującego do inwigilacji
Projekt rezolucji B9-0138/2022

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0071)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 20)

Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim – sprawozdanie roczne za 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie uwzględniania aspektu płci w Parlamencie Europejskim – sprawozdanie roczne za 2020 r. [2021/2039(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Irène Tolleret i Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0072)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 21)

Trzeci unijny plan działania w sprawie równości płci
Sprawozdanie w sprawie trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci [2021/2003(INI)] - Komisja Rozwoju - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0073)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 22)

Praworządność i konsekwencje wyroku TSUE
Projekt rezolucji B9-0134/2022

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0074)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 23)

(Projekty rezolucji B9-0135/2022 i B9-0136/2022 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Głos zabrała Alessandra Moretti (w zastępstwie sprawozdawczyni Simony Bonafè) z wnioskiem o odesłanie następującej kwestii do komisji właściwej w celu przystąpienia do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu:

- Baterie i zużyte baterie (COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)) - commission ENVI.

Wniosek ten zostanie poddany pod głosowanie po zakończeniu głosowania końcowego nad wnioskiem Komisji (pkt 9 protokołu z dnia 10.3.2022 r.).

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności