Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0300(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0203/2021

Rozpravy :

PV 07/07/2021 - 16
CRE 07/07/2021 - 16
PV 09/03/2022 - 11
CRE 09/03/2022 - 11

Hlasovanie :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0352
P9_TA(2022)0067

Zápisnica
XML 18k
Štvrtok, 10. marca 2022 - Štrasburg

2. Oznámenie výsledkov hlasovania
Doslovný zápis

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum udržateľného rastu na rok 2022
Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum udržateľného rastu na rok 2022 [2022/2006(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2022)0076)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 25)

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2022
Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2022 [2021/2233(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 26)

Batérie a použité batérie ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 [COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2022)0077)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 27)

Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020 ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020- 2020/0300(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2022)0067)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 16)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Nový strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci po roku 2020
Správa o novom strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci po roku 2020 (vrátane lepšej ochrany pracovníkov pred vystavením škodlivým látkam, stresu v práci a zraneniam spôsobeným opakujúcimi sa pohybmi) [2021/2165(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Marianne Vind (A9-0023/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2022)0068)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 17)

Zriadenie osobitného výboru pre pandémiu COVID-19: získané poznatky a odporúčania do budúcnosti
Návrh uznesenia B9-0139/2022

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2022)0069)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 18)

Zriadenie osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií
Návrh uznesenia B9-0140/2022

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2022)0070)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 19)

Zriadenie vyšetrovacieho výboru na preskúmanie používania špionážneho softvéru Pegasus a ekvivalentného špionážneho softvéru
Návrh uznesenia B9-0138/2022

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2022)0071)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 20)

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente – výročná správa za rok 2020
Správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente – výročná správa za rok 2020 [2021/2039(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Irène Tolleret a Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2022)0072)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 21)

Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť III
Správa o akčnom pláne EÚ pre rodovú rovnosť III [2021/2003(INI)] - Výbor pre rozvoj - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2022)0073)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 22)

Právny štát a dôsledky rozsudku Súdneho dvora
Návrh uznesenia B9-0134/2022

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2022)0074)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 23)

(Návrhy uznesenia B9-0135/2022 a B9-0136/2022 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

V rozprave vystúpila Alessandra Moretti (v zastúpení spravodajkyne Simony Bonafèovej) so žiadosťou, aby sa vec v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátila gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní:

- Batérie a použité batérie (COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)) – výbor ENVI.

O tejto žiadosti sa bude hlasovať po záverečnom hlasovaní o návrhu Komisie (bod 9 zápisnice zo dňa 10.3.2022).

Posledná úprava: 28. júna 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia