Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2097(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0011/2022

Συζήτηση :

PV 09/03/2022 - 18
CRE 09/03/2022 - 18

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0075

Συνοπτικά πρακτικά
XML 15k
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 - Στρασβούργο

9. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
Πλήρη Πρακτικά

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την παρακράτηση φόρου
Έκθεση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την παρακράτηση φόρου [2021/2097(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Pedro Marques (A9-0011/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2022)0075)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 24)

Μιανμάρ, ένα έτος μετά το πραξικόπημα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0141/2022

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2022)0078)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 29)

Η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Ναγκόρνο Καραμπάχ
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0146/2022

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2022)0079)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 30)

Έκθεση του 2020 για την ιθαγένεια της ΕΕ
Έκθεση σχετικά με την έκθεση 2020 για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενδυνάμωση των πολιτών και προστασία των δικαιωμάτων τους [2021/2099(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Yana Toom (A9-0019/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2022)0080)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 31)

Δίκαιη και απλούστερη φορολόγηση που στηρίζει τη στρατηγική ανάκαμψης
Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη δίκαιη και απλή φορολόγηση για τη στήριξη της στρατηγικής ανάκαμψης (συνέχεια που δίδεται από το ΕΚ στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής του Ιουλίου και στις 25 πρωτοβουλίες της στον τομέα του ΦΠΑ, των επιχειρήσεων και της ατομικής φορολόγησης) [2020/2254(INL)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2022)0081)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 32)

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια έρευνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2022
Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια έρευνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2022 [2022/2006(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0076)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 25)

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια έρευνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2022
Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια έρευνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2022 [2021/2233(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται

Mπαταρίες και απόβλητα μπαταριών ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών, για την κατάργηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 [COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P9_TA(2022)0077)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 27)

Αίτημα αναπομπής στην επιτροπή

Εγκρίνεται με ΟΚ (664 υπέρ, 16 κατά, 11 αποχές)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.06.)

Τελευταία ενημέρωση: 12 Οκτωβρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου