Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2097(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0011/2022

Arutelud :

PV 09/03/2022 - 18
CRE 09/03/2022 - 18

Hääletused :

PV 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 9

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0075

Protokoll
XML 13k
Neljapäev, 10. märts 2022 - Strasbourg

9. Hääletustulemuste teatavaks tegemine
Istungi stenogramm

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Üleeuroopaline kinnipeetava maksu raamistik
Raport üleeuroopalise kinnipeetava maksu raamistiku kohta [2021/2097(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pedro Marques (A9-0011/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2022)0075)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 24)

Myanmar aasta pärast riigipööret
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0141/2022

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2022)0078)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 29)

Kultuuripärandi hävitamine Mägi-Karabahhis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0146/2022

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2022)0079)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 30)

ELi kodakondsuse aruanne 2020
Raport 2020. aasta ELi kodakondsuse ning kodanike võimestamise ja nende õiguste kaitsmise aruande kohta [2021/2099(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Yana Toom (A9-0019/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2022)0080)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 31)

Õiglane ja lihtsam maksustamine, millega toetatakse majanduse taastamise strateegiat
Raport soovitustega komisjonile õiglase ja lihtsama maksustamise kohta, millega toetatakse majanduse taastamise strateegiat (EP järelmeetmed komisjoni juulis avaldatud tegevuskavale ja 25 algatusele käibemaksu, äritegevuse ja üksikisiku maksustamise valdkonnas) [2020/2254(INL)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2022)0081)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 32)

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2022. aasta kestliku majanduskasvu analüüs
Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2022. aasta kestliku majanduskasvu analüüsi kohta [2022/2006(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0076)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 25)

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2022. aasta kestliku majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid
Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2022. aasta kestliku majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta [2021/2233(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

Patareid ja akud ning patarei- ja akujäätmed ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/66/EÜ ja muudetakse määrust (EL) 2019/1020 [COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2022)0077)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 27)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Heaks kiidetud nimelisel hääletusel (664 poolt, 16 vastu, 11 erapooletut)

(Istung katkestati kell13.06.)

Viimane päevakajastamine: 28. juuni 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika