Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2097(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0011/2022

Debatten :

PV 09/03/2022 - 18
CRE 09/03/2022 - 18

Stemmingen :

PV 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 9

Aangenomen teksten :

P9_TA(2022)0075

Notulen
XML 13k
Donderdag 10 maart 2022 - Straatsburg

9. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
Volledige verslagen

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Europees kader voor bronbelasting
Verslag over een Europees kader voor bronbelasting [2021/2097(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pedro Marques (A9-0011/2022)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2022)0075)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 24)

Myanmar, één jaar na de staatsgreep
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0141/2022

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2022)0078)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 29)

Vernietiging van cultureel erfgoed in Nagorno-Karabach
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0146/2022

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2022)0079)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 30)

Verslag over het EU-burgerschap 2020
Verslag over het verslag over het EU-burgerschap 2020: burgers meer zeggenschap geven en hun rechten beschermen [2021/2099(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Yana Toom (A9-0019/2022)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2022)0080)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 31)

Billijke en eenvoudige belastingheffing ter ondersteuning van de herstelstrategie
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende billijke en eenvoudige belastingheffing ter ondersteuning van de herstelstrategie (follow-up door het Parlement van het actieplan van de Commissie van juli en de daarin vervatte 25 initiatieven op het gebied van btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting) [2020/2254(INL)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2022)0081)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 32)

Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse duurzamegroeiananalyse 2022
Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse duurzamegroeiananalyse 2022 [2022/2006(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2022)0076)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 25)

Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2022
Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2022 [2021/2233(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Batterijen en afgedankte batterijen ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en afgedankte batterijen, tot intrekking van Richtlijn 2006/66/EG en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020 [COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2022)0077)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 27)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (664 voor, 16 tegen, 11 onthoudingen)

(De vergadering wordt om 13.06 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2022Juridische mededeling - Privacybeleid