Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2097(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0011/2022

Rozpravy :

PV 09/03/2022 - 18
CRE 09/03/2022 - 18

Hlasovanie :

PV 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 9

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0075

Zápisnica
XML 13k
Štvrtok, 10. marca 2022 - Štrasburg

9. Oznámenie výsledkov hlasovania
Doslovný zápis

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Európsky rámec pre zrážkovú daň
Správa o európskom rámci pre zrážkovú daň [2021/2097(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Pedro Marques (A9-0011/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2022)0075)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 24)

Mjanmarsko, rok po štátnom prevrate
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0141/2022

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2022)0078)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 29)

Ničenie kultúrneho dedičstva v Náhornom Karabachu
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0146/2022

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2022)0079)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 30)

Správa o občianstve EÚ za rok 2020
Správa o Správe o občianstve EÚ za rok 2020: Posilnenie postavenia občanov a ochrana ich práv [2021/2099(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajkyňa: Yana Toom (A9-0019/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2022)0080)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 31)

Spravodlivé a jednoduchšie zdaňovanie podporujúce stratégiu obnovy
Správa s odporúčaniami pre Komisiu o spravodlivom a jednoduchom zdaňovaní na podporu stratégie obnovy (dokument EP nadväzujúci na júlový akčný plán Komisie a jej 25 iniciatív v oblasti DPH, zdaňovania podnikov a fyzických osôb) [2020/2254(INL)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2022)0081)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 32)

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum udržateľného rastu na rok 2022
Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum udržateľného rastu na rok 2022 [2022/2006(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2022)0076)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 25)

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2022
Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2022 [2021/2233(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

Batérie a použité batérie ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 [COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2022)0077)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 27)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené HPM (664 za, 16 proti, 11 sa zdržali)

(Rokovanie bolo prerušené o 13.06 h.)

Posledná úprava: 28. júna 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia