Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2097(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0011/2022

Debatter :

PV 09/03/2022 - 18
CRE 09/03/2022 - 18

Omröstningar :

PV 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 9

Antagna texter :

P9_TA(2022)0075

Protokoll
XML 13k
Torsdagen den 10 mars 2022 - Strasbourg

9. Tillkännagivande av omröstningsresultat
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

En europeisk ram för källskatt
Betänkande om en europeisk ram för källskatt [2021/2097(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pedro Marques (A9-0011/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2022)0075)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

Myanmar – ett år efter kuppen
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0141/2022

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2022)0078)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

Förstörelse av kulturarvet i Nagorno-Karabach
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0146/2022

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2022)0079)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

Rapport om EU-medborgarskapet 2020
Betänkande om rapporten om EU-medborgarskapet 2020: Stärka medborgarna och skydda deras rättigheter [2021/2099(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Yana Toom (A9-0019/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2022)0080)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

Rättvis och enklare beskattning till stöd för återhämtningsstrategin
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin (parlamentets uppföljning av kommissionens handlingsplan från juli och dess 25 initiativ på området mervärdesskatt, företagsbeskattning och personbeskattning) [2020/2254(INL)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2022)0081)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga översikten över hållbar tillväxt 2022
Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga översikten över hållbar tillväxt 2022 [2022/2006(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2022)0076)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2022
Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga översikten över hållbar tillväxt 2022 [2021/2233(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Batterier och förbrukade batterier ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om batterier och förbrukade batterier, om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020 [COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2022)0077)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom omröstning med namnupprop (664 röster för, 16 röster emot, 11 nedlagda röster)

(Sammanträdet avbröts kl. 13.06.)

Senaste uppdatering: 28 juni 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy