Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 10 март 2022 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Стандарти по отношение на прозрачността и административни стандарти - обработване на заявления за публичен достъп, основани на Регламент (ЕО) № 1049/2001 (разискване)
 4.Първо гласуване
 5.Стандарти по отношение на прозрачността и административни стандарти - обработване на заявления за публичен достъп, основани на Регламент (ЕО) № 1049/2001 (продължeние на разискването)
 6.Необходимост от амбициозна стратегия на ЕС за устойчив текстил (разискване)
 7.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
7.1.Положението на журналистите и защитниците на правата на човека в Мексико
  
7.2.Мианмар - една година след преврата
  
7.3.Унищожаване на културно наследство в Нагорни Карабах
 8.График на месечните сесии на Парламента - 2023 г.
 9.Обявяване на резултатите от гласуването
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Състав на комисиите и делегациите
 12.Второ гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Систематичен подход на ЕС към хроничните бъбречни заболявания (разискване)
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Обявяване на резултатите от гласуването
 17.Обяснения на вот
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Петиции
 20.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 21.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 22.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 23.Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 24.Промяна на заглавия на доклади по собствена инициатива
 25.Внесени документи
 26.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 27.График на следващите заседания
 28.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (203 kb) Присъствен списък (45 kb) Резултати от гласувания (387 kb) Резултати от поименно гласуване (2788 kb) 
 
Протокол (203 kb) Присъствен списък (45 kb) Резултати от гласувания (387 kb) Резултати от поименно гласуване (2788 kb) 
 
Протокол (84 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (93 kb) Резултати от поименно гласуване (80 kb) 
 
Протокол (325 kb) Присъствен списък (86 kb) Резултати от гласувания (235 kb) Резултати от поименно гласуване (495 kb) 
Последно осъвременяване: 29 септември 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност