Index 
Jegyzőkönyv
XML 181kPDF 296kWORD 80k
2022. március 10., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A szavazás eredményének bejelentése
 3.Átláthatóság és adminisztratív előírások – az 1049/2001/EK rendeleten alapuló, nyilvános hozzáférésre vonatkozó kérelmek kezelése (vita)
 4.Első szavazási kör
 5.Átláthatóság és adminisztratív előírások – az 1049/2001/EK rendeleten alapuló, nyilvános hozzáférésre vonatkozó kérelmek kezelése (a vita folytatása)
 6.Ambiciózus uniós stratégia szükségessége a fenntartható textíliák terén (vita)
 7.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
7.1.Az újságírók és az emberijog-védők helyzete Mexikóban
  
7.2.Mianmar, egy évvel a puccs után
  
7.3.Kulturális örökség elpusztítása Hegyi-Karabahban
 8.A Parlament ülésnaptára - 2023
 9.A szavazás eredményének bejelentése
 10.Az ülés folytatása
 11.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 12.Második szavazási kör
 13.Az ülés folytatása
 14.A krónikus vesebetegség szisztematikus uniós megközelítése (vita)
 15.Az ülés folytatása
 16.A szavazás eredményének bejelentése
 17.A szavazáshoz fűzött indokolások
 18.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 19.Petíciók
 20.Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről
 21.A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)
 22.Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)
 23.Társbizottsági eljárások alkalmazásáról szóló határozatok (az eljárási szabályzat 58. cikke)
 24.Saját kezdeményezésű jelentések címének módosítása
 25.Dokumentumok benyújtása
 26.Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 27.A következő ülésnapok időpontja
 28.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Roberts ZĪLE alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: 2022. évi éves fenntartható növekedési jelentés
Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: 2022. évi éves fenntartható növekedési jelentés [2022/2006(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2022)0076)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2022. évi éves fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2022. évi éves fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai [2021/2233(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

(„A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

Az elemek és a hulladékelemek ***I
Jelentés az elemekről és a hulladékelemekről, a 2006/66/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2022)0077)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

A 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési program ***I
Jelentés a 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0652 - C9-0329/2020- 2020/0300(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva (P9_TA(2022)0067)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Az EU 2020 utáni időszakra vonatkozó, új munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai kerete
Jelentés az EU 2020 utáni időszakra vonatkozó, új munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai keretéről (többek között a munkavállalók hatékonyabb védelme a káros anyagoknak való kitettséggel, a munkahelyi stresszel és az ismétlődő tevékenységekből eredő sérülésekkel szemben) [2021/2165(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Marianne Vind (A9-0023/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0068)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A Covid19-világjárvánnyal foglalkozó különbizottság létrehozása: tanulságok és ajánlások a jövőre nézve
Állásfoglalási indítvány B9-0139/2022

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P9_TA(2022)0069)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság létrehozása
Állásfoglalási indítvány B9-0140/2022

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P9_TA(2022)0070)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A Pegasus és azzal egyenértékű megfigyelő kémprogramok használatának kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság létrehozása
Állásfoglalási indítvány B9-0138/2022

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P9_TA(2022)0071)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

A nemek közötti egyenlőség Európai Parlamentben történő általános érvényesítése – 2020. évi éves jelentés
Jelentés a nemek közötti egyenlőség Európai Parlamentben történő általános érvényesítéséről – 2020. évi éves jelentés [2021/2039(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Irène Tolleret és Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0072)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv
Jelentés a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési tervről [2021/2003(INI)] - Fejlesztési Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0073)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

A jogállamiság és az Európai Bíróság ítéletének következményei
Állásfoglalási indítvány B9-0134/2022

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0074)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

(A B9-0135/2022 és B9-0136/2022 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Felszólal: Alessandra Moretti (Simona Bonafè előadót helyettesíti), aki kéri, hogy a következő ügyet az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján utalják az intézményközi tárgyalásokért felelős bizottság elé:

- Az elemek és a hulladékelemek (COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)) - ENVI bizottság.

Ezt a kérést a bizottsági javaslatról tartott zárószavazás után bocsátják szavazásra. (2022.3.10-i jegyzőkönyv, 9. pont ).


3. Átláthatóság és adminisztratív előírások – az 1049/2001/EK rendeleten alapuló, nyilvános hozzáférésre vonatkozó kérelmek kezelése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Átláthatóság és adminisztratív előírások – az 1049/2001/EK rendeleten alapuló, nyilvános hozzáférésre vonatkozó kérelmek kezelése (2022/2578(RSP))

Věra Jourová (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Tomislav Sokol, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evin Incir, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Daniel Freund, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Alessandro Panza, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Marc Botenga, a The Left képviselőcsoport nevében, Ivan Vilibor Sinčić, független, Jiří Pospíšil, Kathleen Van Brempt, Tilly Metz, Virginie Joron, Miapetra Kumpula-Natri és Eleonora Evi.

(A vita folytatása: 2022.3.10-i jegyzőkönyv, 5. pont )


4. Első szavazási kör

A Parlament egyetlen szavazással szavazást tart az alábbiról:

A forrásadó európai kerete
Jelentés a forrásadó európai keretéről [2021/2097(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pedro Marques (A9-0011/2022).

A Parlament szavazást tart az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról:

Mianmar, egy évvel a puccs után
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 144. cikke (5) bekezdésének és 132. cikke (4) bekezdésének megfelelően benyújtva, az alábbi állásfoglalási indítványok helyébe lép: B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022 és B9-0148/2022, benyújtva az alábbiak által: Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Tom Vandenkendelaere, José Manuel Fernandes, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Luděk Niedermayer, Loránt Vincze, Sara Skyttedal, Janina Ochojska, Seán Kelly, Christian Sagartz, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Peter Pollák, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Romana Tomc, Inese Vaidere és Lefteris Christoforou, a PPE képviselőcsoport nevében, Pedro Marques, Andrea Cozzolino és Evin Incir, az S&D képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dacian Cioloş, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans és Dragoş Pîslaru, a Renew képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Bert-Jan Ruissen, Assita Kanko és Vincenzo Sofo, az ECR képviselőcsoport nevében, Pernando Barrena Arza, a The Left képviselőcsoport nevében és Fabio Massimo Castaldo: Mianmar, egy évvel a puccs után (2022/2581(RSP)) (RC-B9-0141/2022);

Kulturális örökség elpusztítása Hegyi-Karabahban
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 144. cikke (5) bekezdésének és 132. cikke (4) bekezdésének megfelelően benyújtva, az alábbi állásfoglalási indítványok helyébe lép: B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022 és B9-0152/2022, benyújtva az alábbiak által: Peter van Dalen, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, François-Xavier Bellamy, Tom Vandenkendelaere, Eugen Tomac, José Manuel Fernandes, Gabriel Mato, Paulo Rangel, Luděk Niedermayer, Loránt Vincze, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Peter Pollák, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Romana Tomc és Lefteris Christoforou, a PPE képviselőcsoport nevében, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Isabel Santos és Evin Incir, az S&D képviselőcsoport nevében, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Dacian Cioloş, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Dragoş Pîslaru, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Ladislav Ilčić, Vincenzo Sofo, Elżbieta Kruk és Bert-Jan Ruissen, az ECR képviselőcsoport nevében, Stelios Kouloglou és Emmanuel Maurel, a The Left képviselőcsoport nevében és Fabio Massimo Castaldo: Kulturális örökség elpusztítása Hegyi-Karabahban (2022/2582(RSP)) (RC-B9-0146/2022);

Az uniós polgárságról szóló 2020. évi jelentés
Jelentés az uniós polgárságról szóló 2020. évi jelentésről: A polgárok szerepvállalásának elősegítése és jogaik védelme [2021/2099(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Yana Toom (A9-0019/2022);

A helyreállítási stratégiát támogató igazságos és egyszerű adózás
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a helyreállítási stratégiát támogató igazságos és egyszerű adózásról (a Bizottság júliusi cselekvési tervének és annak a héával, a vállalkozások adózásával és az egyéni adózással kapcsolatos 25 kezdeményezésének EP általi nyomon követése) [2020/2254(INL)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022);

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: 2022. évi éves fenntartható növekedési jelentés
Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: 2022. évi éves fenntartható növekedési jelentés [2022/2006(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0034/2022);

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2022. évi éves fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2022. évi éves fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai [2021/2233(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Helmut Geuking (A9-0040/2022);

Az elemek és a hulladékelemek
Jelentés az elemekről és a hulladékelemekről, a 2006/66/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A9-0031/2022).

A szavazás vége: 11 óra.

A szavazás eredményének bejelentése: 13 óra (2022.3.10-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

A szavazás megkezdődik.


5. Átláthatóság és adminisztratív előírások – az 1049/2001/EK rendeleten alapuló, nyilvános hozzáférésre vonatkozó kérelmek kezelése (a vita folytatása)

A Bizottság nyilatkozata: Átláthatóság és adminisztratív előírások – az 1049/2001/EK rendeleten alapuló, nyilvános hozzáférésre vonatkozó kérelmek kezelése (2022/2578(RSP))

(A vita kezdete: 2022.3.10-i jegyzőkönyv, 3. pont )

Felszólal Joachim Kuhs, Milan Brglez, Gerolf Annemans és Annalisa Tardino.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.


6. Ambiciózus uniós stratégia szükségessége a fenntartható textíliák terén (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Ambiciózus uniós stratégia szükségessége a fenntartható textíliák terén (2022/2539(RSP))

Virginijus Sinkevičius (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Pina PICIERNO alelnök

Felszólal Christian Ehler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, César Luena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Anna Cavazzini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pietro Fiocchi, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a The Left képviselőcsoport nevében, Pernille Weiss, Patrizia Toia, Marie-Pierre Vedrenne, Alice Kuhnke, Maria da Graça Carvalho, Agnes Jongerius, Svenja Hahn, Saskia Bricmont, Maria Spyraki, Vlad-Marius Botoş, Marie Toussaint, Sunčana Glavak, Manuela Ripa, Sirpa Pietikäinen és Malte Gallée.

Felszólal: Virginijus Sinkevičius.

A vitát berekesztik.


7. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2022.3.9-i jegyzőkönyv, 21. pont .)


7.1. Az újságírók és az emberijog-védők helyzete Mexikóban

Állásfoglalási indítványok B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022 és B9-0158/2022 (2022/2580(RSP))

Leopoldo López Gil, Inma Rodríguez-Piñero, Nicolae Ştefănuță, Diana Riba i Giner, Hermann Tertsch és Miguel Urbán Crespo előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Francisco José Millán Mon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evin Incir, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, María Soraya Rodríguez Ramos, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Susanna Ceccardi, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Clare Daly, a The Left képviselőcsoport nevében, Antoni Comín i Oliveres, független, Jiří Pospíšil, Jytte Guteland és Karin Karlsbro.

ELNÖKÖL:
Dita CHARANZOVÁ alelnök

Felszólal Lefteris Nikolaou-Alavanos, Seán Kelly és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2022.3.10-i jegyzőkönyv, 12. pont .

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2022.3.10-i jegyzőkönyv, 16. pont .


7.2. Mianmar, egy évvel a puccs után

Állásfoglalási indítványok B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022 és B9-0148/2022 (2022/2581(RSP))

Seán Kelly, Evin Incir, Svenja Hahn, Heidi Hautala, Bert-Jan Ruissen és Pernando Barrena Arza előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andrea Cozzolino, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Marianne Vind és Patrizia Toia.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2022.3.10-i jegyzőkönyv, 4. pont (módosítások); 2022.3.10-i jegyzőkönyv, 12. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2022.3.10-i jegyzőkönyv, 9. pont (módosítások); 2022.3.10-i jegyzőkönyv, 16. pont (zárószavazás).


7.3. Kulturális örökség elpusztítása Hegyi-Karabahban

Állásfoglalási indítványok B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022 és B9-0152/2022 (2022/2582(RSP))

Peter van Dalen, Evin Incir, Nathalie Loiseau, Viola Von Cramon-Taubadel és Charlie Weimers előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat B9-0152/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0147/2022 és B9-0151/2022.

Felszólal Željana Zovko, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Costas Mavrides, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, François Alfonsi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Susanna Ceccardi, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mick Wallace, a The Left képviselőcsoport nevében, Carles Puigdemont i Casamajó, független, Andrey Kovatchev, Marina Kaljurand, Virginie Joron, Bert-Jan Ruissen, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Lars Patrick Berg, Pernando Barrena Arza, François-Xavier Bellamy, Joachim Stanisław Brudziński, Tomislav Sokol és Ryszard Czarnecki.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2022.3.10-i jegyzőkönyv, 4. pont (módosítások); 2022.3.10-i jegyzőkönyv, 12. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2022.3.10-i jegyzőkönyv, 9. pont (módosítások); 2022.3.10-i jegyzőkönyv, 16. pont (zárószavazás).


8. A Parlament ülésnaptára - 2023

Az Elnökök Értekezlete 2022. március 9-i, szerdai ülésén elfogadta a Parlament 2023. évi ülésnaptárának tervezetét.

Az időpontok az alábbiak:

– január 16–19.

– január 26.

– február 1–2.

– február 13–16.

– március 13–16.

– március 29–30.

– április 17–20.

– május 8–11.

– május 31–június 1.

– június 12–15.

– július 10–13.

– szeptember 11–14.

– október 2–5.

– október 16–19.

– november 8–9.

– november 20–23.

– december 11–14.

A módosítások benyújtásának határideje: 2022. március 21., hétfő 12 óra.

A szavazásra 2022. március 24-én, csütörtökön 11.30-kor kerül sor.


9. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott szavazás eredményét:

A forrásadó európai kerete
Jelentés a forrásadó európai keretéről [2021/2097(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pedro Marques (A9-0011/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2022)0075)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

Mianmar, egy évvel a puccs után
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0141/2022

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2022)0078)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

Kulturális örökség elpusztítása Hegyi-Karabahban
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0146/2022

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2022)0079)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

Az uniós polgárságról szóló 2020. évi jelentés
Jelentés az uniós polgárságról szóló 2020. évi jelentésről: A polgárok szerepvállalásának elősegítése és jogaik védelme [2021/2099(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Yana Toom (A9-0019/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2022)0080)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

A helyreállítási stratégiát támogató igazságos és egyszerű adózás
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a helyreállítási stratégiát támogató igazságos és egyszerű adózásról (a Bizottság júliusi cselekvési tervének és annak a héával, a vállalkozások adózásával és az egyéni adózással kapcsolatos 25 kezdeményezésének EP általi nyomon követése) [2020/2254(INL)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2022)0081)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: 2022. évi éves fenntartható növekedési jelentés
Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: 2022. évi éves fenntartható növekedési jelentés [2022/2006(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0076)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2022. évi éves fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2022. évi éves fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai [2021/2233(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva

Az elemek és a hulladékelemek ***I
Jelentés az elemekről és a hulladékelemekről, a 2006/66/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított formájában elfogadják (P9_TA(2022)0077)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

A BIZOTTSÁGHOZ VALÓ VISSZAUTALÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Név szerinti szavazással jóváhagyva (664 mellette, 16 ellene, 11 tartózkodás)

(Az ülést 13.06-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

10. Az ülés folytatása

Az ülés 13.50-kor folytatódik.


11. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A(z) Renew képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatról tájékoztatta az elnököt:

DROI albizottság: Karin Karlsbro helyett Salima Yenbou

A határozat a mai naptól hatályos.


12. Második szavazási kör

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

Az újságírók és az emberijog-védők helyzete Mexikóban
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 144. cikke (5) bekezdésének és 132. cikke (4) bekezdésének megfelelően benyújtva, az alábbi állásfoglalási indítványok helyébe lép: B9-0153/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022 és B9-0158/2022, benyújtva az alábbiak által: Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, José Manuel Fernandes, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Luděk Niedermayer, Loránt Vincze, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Peter Pollák, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Romana Tomc, Inese Vaidere és Lefteris Christoforou, a PPE képviselőcsoport nevében, Pedro Marques, Andrea Cozzolino és Inma Rodríguez-Piñero, az S&D képviselőcsoport nevében, Nicolae Ştefănuță, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dacian Cioloş, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, Diana Riba i Giner és Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Valdemar Tomaševski, Vincenzo Sofo, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Ladislav Ilčić és Alexandr Vondra, az ECR képviselőcsoport nevében és Fabio Massimo Castaldo: Az újságírók és az emberijog-védők helyzete Mexikóban (2022/2580(RSP)) (RC-B9-0153/2022);

Mianmar, egy évvel a puccs után
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0141/2022;

Kulturális örökség elpusztítása Hegyi-Karabahban
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0146/2022;

Az uniós polgárságról szóló 2020. évi jelentés
Jelentés az uniós polgárságról szóló 2020. évi jelentésről: A polgárok szerepvállalásának elősegítése és jogaik védelme [2021/2099(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Yana Toom (A9-0019/2022);

A helyreállítási stratégiát támogató igazságos és egyszerű adózás
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a helyreállítási stratégiát támogató igazságos és egyszerű adózásról (a Bizottság júliusi cselekvési tervének és annak a héával, a vállalkozások adózásával és az egyéni adózással kapcsolatos 25 kezdeményezésének EP általi nyomon követése) [2020/2254(INL)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022).

A szavazás vége: 15 óra.

A szavazás eredményének bejelentése: 16 óra (2022.3.10-i jegyzőkönyv, 16. pont ).

A szavazás megkezdődik.

(Az ülést 13.51-kor felfüggesztik.)


13. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


14. A krónikus vesebetegség szisztematikus uniós megközelítése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A krónikus vesebetegség szisztematikus uniós megközelítése (2022/2579(RSP))

Stella Kyriakides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Sirpa Pietikäinen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nicolás González Casares, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jutta Paulus, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gunnar Beck, a(z) ID képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a The Left képviselőcsoport nevében, Juozas Olekas és Brando Benifei.

Felszólal: Stella Kyriakides.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 15.38-kor felfüggesztik.)


15. Az ülés folytatása

Az ülés 16.02-kor folytatódik.


16. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Az újságírók és az emberijog-védők helyzete Mexikóban
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0153/2022

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0078)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

(A B9-0154/2022 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Mianmar, egy évvel a puccs után
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0141/2022

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0079)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

Kulturális örökség elpusztítása Hegyi-Karabahban
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0146/2022

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0080)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

Az uniós polgárságról szóló 2020. évi jelentés
Jelentés az uniós polgárságról szóló 2020. évi jelentésről: A polgárok szerepvállalásának elősegítése és jogaik védelme [2021/2099(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Yana Toom (A9-0019/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0081)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

A helyreállítási stratégiát támogató igazságos és egyszerű adózás
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a helyreállítási stratégiát támogató igazságos és egyszerű adózásról (a Bizottság júliusi cselekvési tervének és annak a héával, a vállalkozások adózásával és az egyéni adózással kapcsolatos 25 kezdeményezésének EP általi nyomon követése) [2020/2254(INL)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

(Az összes parlamenti képviselő többsége szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0082)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)


17. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


18. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


19. Petíciók

A 0098-22–0181-22. számú petíciókat 2022. március 4-án/-én nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizottságnak.

Az elnök az eljárási szabályzat 226. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2022. március 4-án/én olyan természetes vagy jogi személyek által az Európai Parlamentnek benyújtott petíciókat továbbított az illetékes bizottságnak, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


20. Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2022. március 3-i határozatát követően)

CULT bizottság

- E-sport és videojátékok (2022/2027(INI))
(vélemény: IMCO)

LIBE bizottság

- A fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogai felé (2022/2026(INI))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke), CULT, PETI (az eljárási szabályzat 57. cikke))

TRAN bizottság

- A városi mobilitás új uniós keretrendszere (2022/2023(INI))
(vélemény: REGI)

- Cselekvési terv a távolsági és határon átnyúló vasúti személyszállítás fellendítésére (2022/2022(INI))
(vélemény: IMCO)

CONT bizottság

- Nagy közlekedési infrastrukturális projektek az EU-ban - a projektek végrehajtása és az uniós források nyomon követése és ellenőrzése (2022/2021(INI))
(vélemény: TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- Lehetőségek a nemzeti hatóságok által végzett ellenőrzések és vizsgálatok megbízhatóságának növelésére megosztott irányításban (2022/2020(INI))
(vélemény: AGRI)

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 114. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2022. március 3-i határozatát követően)

LIBE bizottság

- Ajánlások az Európai Unió és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (ICPO-INTERPOL) közötti együttműködési megállapodásról szóló tárgyalásokra (2022/2025(INI))
(vélemény: AFET)

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke és 227. cikkének (7) bekezdése)

(Az Elnökök Értekezletének 2022. március 3-i határozatát követően)

PETI bizottság

- A Petíciós Bizottság 2021. évi határozatai (2022/2024(INI))


21. A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)

AFCO bizottság

- A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés - a 2019-2021 közötti időszakra vonatkozó éves jelentés (2022/2015(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: AFCO

TRAN bizottság

- A Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló (EU) 2021/953 rendeletet módosítása (COM(2022)0050 - C9-0031/2022 - 2022/0031(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: ENVI, TRAN

AFET bizottság

- A jogalkotás minőségének javítása: közös erővel a jobb jogszabályokért (2021/2166(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI
vélemény: AFET, DEVE, ENVI, ITRE, AFCO, PETI

IMCO bizottság

- Az Unió és tagállamainak védelme a harmadik országok által alkalmazott gazdasági kényszerítéssel szemben (COM(2021)0775 - C9-0458/2021 - 2021/0406(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: INTA
vélemény: AFET, IMCO


22. Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2022. március 3-i határozatát követően)

LIBE bizottság

- A fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogai felé (2022/2026(INI))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke), CULT, PETI (az eljárási szabályzat 57. cikke))

CONT bizottság

- Nagy közlekedési infrastrukturális projektek az EU-ban - a projektek végrehajtása és az uniós források nyomon követése és ellenőrzése (2022/2021(INI))
(vélemény: TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke))


23. Társbizottsági eljárások alkalmazásáról szóló határozatok (az eljárási szabályzat 58. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2022. március 3-i határozatát követően)

- A 2003/8/EK tanácsi irányelv, a 2002/465/IB, a 2002/584/IB, a 2003/577/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB, a 2008/947/IB, a 2009/829/IB és a 2009/948/IB tanácsi kerethatározat, valamint a 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosítása az igazságügyi együttműködés digitalizálása tekintetében. (COM(2021)0760 - C9-0450/2021 - 2021/0395(COD))
bizottságok: JURI, LIBE (az eljárási szabályzat 58. cikke)

- Az igazságügyi együttműködés és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés digitalizálása a határokon átnyúló polgári, kereskedelmi és büntetőügyekben, valamint egyes jogi aktusok módosítása az igazságügyi együttműködés területén (COM(2021)0759 - C9-0451/2021 - 2021/0394(COD))
bizottságok: JURI, LIBE (az eljárási szabályzat 58. cikke)


24. Saját kezdeményezésű jelentések címének módosítása

(Az Elnökök Értekezletének 2022. március 3-i határozatát követően)

EMPL bizottság

Új cím: A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2022. évi éves fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2021/2233(INI))


25. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU rendelet módosításáról, valamint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló 516/2014/EU rendelet módosításáról, valamint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló (EU) 2021/1147 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2022)0112 - C9-0056/2022 - 2022/0077(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

- Javaslat az 1303/2013/EU és a 223/2014/EU rendeletnek az európai menekültekre irányuló kohéziós fellépés (CARE) tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2022)0109 - C9-0057/2022 - 2022/0075(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

BUDG

2) a képviselők

- Dominique Bilde. Állásfoglalási Indítvány a koszovói szerbek helyzetéről (B9-0084/2022)

utalva

illetékes :

AFET

- Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Laura Huhtasaari, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Jessica Stegrud, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska és Margarita de la Pisa Carrión. Állásfoglalási indítvány az illegális migráció és az embercsempészet megakadályozása érdekében a diaszpóra közösségeket, a tranzitországokat és a származási országokat célzó, széles körű, az ausztráliai mintát követő kommunikációs kampányok sürgős elindításáról (B9-0085/2022)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Łukasz Kohut. Állásfoglalási Indítvány a sziléziai nyelvváltozat önálló nyelvként való elismeréséről (B9-0086/2022)

utalva

illetékes :

CULT

- Manon Aubry, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Geoffroy Didier, Ibán García Del Blanco, Sylvie Guillaume, José Gusmão, Elżbieta Kruk, Marisa Matias, Emmanuel Maurel és Ivan Vilibor Sinčić. Állásfoglalási Indítvány az „európai alkotás” fogalommeghatározásának felülvizsgálatáról (B9-0087/2022)

utalva

illetékes :

CULT

- Stefania Zambelli. Állásfoglalási Indítvány egy nőgyilkosságok elleni fellépéssel foglalkozó összeurópai gyűlés előmozdításáról (B9-0088/2022)

utalva

illetékes :

FEMM

vélemény :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Állásfoglalási Indítvány az európai radikális iszlámhoz kötődő egyesületek uniós támogatásáról és finanszírozásáról (B9-0089/2022)

utalva

illetékes :

LIBE

- Viktor Uspaskich. Állásfoglalási Indítvány a finanszírozás növeléséről és a kisgyermekkori nevelési intézményekhez való hozzáféréssel kapcsolatos bürokrácia megszüntetéséről (B9-0096/2022)

utalva

illetékes :

CULT

- Nicolaus Fest és Guido Reil. Állásfoglalási Indítvány a szervezett koldulás tagállamokban tapasztalható növekvő problémájának kezeléséről (B9-0120/2022)

utalva

illetékes :

LIBE

- Christine Anderson. Állásfoglalási Indítvány a Meta médiacsoport szolgáltatásainak a gyermekek és fiatalok fejlődésére gyakorolt hatásáról (B9-0121/2022)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

IMCO


26. Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvét és a 2022. március 7-i, 8-i és 9-i ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülés elején terjesztik a Parlament elé jóváhagyás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket már most továbbítani lehet a címzetteknek.


27. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2022. március 23. és 2022. március 24.


28. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Roberta Metsola

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Basso Ilan, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Aguilar Juan Fernando, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Băsescu Traian, Bilbao Barandica Izaskun, Cañas Jordi, Číž Miroslav, García Del Blanco Ibán, de Graaff Marcel, Leitão-Marques Maria-Manuel, López Gil Leopoldo, Melchior Karen, de la Pisa Carrión Margarita, Zoido Álvarez Juan Ignacio

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2022. június 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat