Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0045(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0286/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0286/2021

Συζήτηση :

PV 23/03/2022 - 22
CRE 23/03/2022 - 22

Ψηφοφορία :

PV 24/03/2022 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0089

Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 - Βρυξέλλες

9.8. Κανονισμός για την περιαγωγή (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (αναδιατύπωση) [COM(2021)0085 - C9-0085/2021- 2021/0045(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0089)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου