Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 24. března 2022 - Brusel
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Plán RePowerEU – společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii (rozprava)
 3.Aktuální informace Komise a Rady o stavu procesu modernizace Smlouvy o energetické chartě (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Složení nových výborů
 6.Členství ve výborech a v delegacích
 7.Uprchlíci v Evropě (CARE) ***I (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Hlasování
  
9.1.Uprchlíci v Evropě (CARE) ***I (hlasování)
  
9.2.Pružnější využívání finančních prostředků podle nařízení o AMIF s ohledem na válku na Ukrajině ***I (hlasování)
  
9.3.Dohoda o statusu mezi EU a Moldavskem o operativních činnostech Frontexu *** (hlasování)
  
9.4.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2023
  
9.5.Žádost, aby byl Włodzimierz Cimoszewicz zbaven imunity (hlasování)
  
9.6.Žádost, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity (hlasování)
  
9.7.Pilotní režim pro tržní infrastruktury vedené na technologii sdíleného registru ***I (hlasování)
  
9.8.Nařízení o roamingu (přepracované znění) ***I (hlasování)
  
9.9.Makrofinanční pomoc Moldavské republice ***I (hlasování)
  
9.10.Počítačový systém pro komunikaci v přeshraničních občanských a trestních řízeních (systém e-CODEX) ***I (hlasování)
  
9.11.Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Itálii * (hlasování)
  
9.12.Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Itálii * (hlasování)
  
9.13.Zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Itálii * (hlasování)
  
9.14.Zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Řecku * (hlasování)
  
9.15.Dohod mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů *** (hlasování)
  
9.16.Dohoda mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních či úředních cestovních pasů *** (hlasování)
  
9.17.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2021/007 FR/Selecta – Francie (hlasování)
  
9.18.Námitka podle čl. 112 odst. 2, 3 a odst. 4 písm. c): maximální limity reziduí pro flutianil (hlasování)
  
9.19.Potřeba naléhavého akčního plánu EU s cílem zajistit potravinové zabezpečení v EU i mimo ni s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu (hlasování)
  
9.20.VFR na období 2021–2027: boj proti oligarchickým strukturám a ochrana finančních prostředků EU před podvody a střety zájmů (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)
 13.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 14.Předložení dokumentů
 15.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů
 16.Termín příštího dílčího zasedání
 17.Ukončení denního zasedání
 18.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Složení nových výborů
Zápis (157 kb) Prezenční listina (59 kb) Výsledky hlasování (131 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (4334 kb) Příloha 1 (5 kb) 
 
Zápis (157 kb) Prezenční listina (59 kb) Výsledky hlasování (131 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (4334 kb) Příloha 1 (5 kb) 
 
Zápis (78 kb) Prezenční listina (13 kb) Výsledky hlasování (46 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (114 kb)    
 
Zápis (272 kb) Prezenční listina (79 kb) Výsledky hlasování (125 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (810 kb)    
Poslední aktualizace: 28. června 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí