Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0202(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0045/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0045/2022

Συζήτηση :

PV 04/04/2022 - 15
CRE 04/04/2022 - 15
PV 13/03/2023 - 15
CRE 13/03/2023 - 15

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2022 - 7.6
CRE 05/04/2022 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 14/03/2023 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0101
P9_TA(2023)0067

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 - Στρασβούργο

15. Αναθεώρηση του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 όσον αφορά την ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030 [COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

Ο Cyrus Engerer παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Claudia Gamon (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Cristian-Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Emma Wiesner, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Michael Bloss, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Catherine Griset, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Rob Rooken, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Silvia Modig, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Radan Kanev και Marek Paweł Balt.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pina PICIERNO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mauri Pekkarinen, Danilo Oscar Lancini, Anna Zalewska, Marlene Mortler και Roman Haider.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Mick Wallace.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Cyrus Engerer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2022.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιουλίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου