Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Neljapäev, 7. aprill 2022 - Strasbourg

3. Marginaliseerunud Roma kogukonna olukord ELis (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Marginaliseerunud Roma kogukonna olukord ELis (2022/2573(RSP))

Helena Dalli (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Peter Pollák fraktsiooni PPE nimel, Manuel Pizarro fraktsiooni S&D nimel, Lucia Ďuriš Nicholsonová fraktsiooni Renew nimel, Romeo Franz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Annalisa Tardino fraktsiooni ID nimel, Elżbieta Rafalska fraktsiooni ECR nimel, Eugenia Rodríguez Palop fraktsiooni The Left nimel, Ivan Vilibor Sinčić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Loránt Vincze, Estrella Durá Ferrandis, Dragoş Pîslaru, Alice Kuhnke, Silvia Sardone, kes ühtlasi vastas sõnavõtule, mille sinist kaarti tõstes tegi Alice Kuhnke, ja küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Michal Šimečka, Marie Toussaint, Guido Reil, kes ühtlasi vastas küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dragoş Pîslaru, ja sõnavõtule, mille sinist kaarti tõstes tegi Manuel Pizarro, Mick Wallace, Jiří Pospíšil, Evin Incir, Atidzhe Alieva-Veli, Susanna Ceccardi, kes vastas ühtlasi sõnavõtule, mille sinist kaarti tõstes tegi Romeo Franz, Lukas Mandl, Robert Hajšel, Angelo Ciocca (istungi juhataja tuletas meelde kodukorra artikli 10 lõike 3 sätteid), Stanislav Polčák ja Thijs Reuten.

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Sõna võttis Victor Negrescu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar ja Manuel Pizarro.

Sõna võttis Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 21. november 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika