Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/2515(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000010/2022 (B9-0010/2022)

Συζήτηση :

PV 07/04/2022 - 4
CRE 07/04/2022 - 4

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 - Στρασβούργο

4. Δικαίωμα επισκευής (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000010/2022 που κατέθεσε η Anna Cavazzini, εξ ονόματος της επιτροπής IMCO, προς την Επιτροπή: Δικαίωμα επισκευής (B9-0010/2022)

Η Anna Cavazzini αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Morten Løkkegaard, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, David Cormand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anne-Sophie Pelletier, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Edina Tóth, μη εγγεγραμμένη, Pablo Arias Echeverría, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Kim Van Sparrentak, Beata Mazurek, Krzysztof Hetman, Adriana Maldonado López, Róża Thun und Hohenstein, Sara Matthieu, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Manuela Ripa, Antonius Manders, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, Barbara Thaler, Maria Grapini, Claudia Gamon, Tomislav Sokol και Deirdre Clune.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Anna Cavazzini, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Biljana Borzan και Anne-Sophie Pelletier, εξ ονόματος της επιτροπής IMCO, σχετικά με το δικαίωμα επισκευής (2022/2515(RSP)) (B9-0175/2022).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.4.2022.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.47.)

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου