Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2022/2515(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000010/2022 (B9-0010/2022)

Debatten :

PV 07/04/2022 - 4
CRE 07/04/2022 - 4

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
XML 5k
Donderdag 7 april 2022 - Straatsburg

4. Recht op reparatie (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000010/2022 van Anna Cavazzini, namens de commissie IMCO, aan de Commissie: Recht op reparatie (B9-0010/2022)

Anna Cavazzini licht de vraag toe.

Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Biljana Borzan, namens de S&D-Fractie, Morten Løkkegaard, namens de Renew-Fractie, David Cormand, namens de Verts/ALE-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Anne-Sophie Pelletier, namens de Fractie The Left, Edina Tóth, niet-fractiegebonden lid, Pablo Arias Echeverría, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Kim Van Sparrentak, Beata Mazurek, Krzysztof Hetman, Adriana Maldonado López, Róża Thun und Hohenstein, Sara Matthieu, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Manuela Ripa, Antonius Manders, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, Barbara Thaler, Maria Grapini, Claudia Gamon, Tomislav Sokol en Deirdre Clune.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

- Anna Cavazzini, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Biljana Borzan en Anne-Sophie Pelletier, namens de commissie IMCO, over het recht op reparatie (2022/2515(RSP)) (B9-0175/2022).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van notulen van 7.4.2022.

(De vergadering wordt om 11.47 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 21 november 2022Juridische mededeling - Privacybeleid