Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 4k
2022. április 7., Csütörtök - Strasbourg

12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat a 2005/29/EK és a 2011/83/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre a fogyasztók zöld átállásban való szerepvállalásának a tisztességtelen gyakorlatokkal szembeni hatékonyabb védelem és a hatékonyabb tájékoztatás révén történő növelése tekintetében (COM(2022)0143 - C9-0128/2022 - 2022/0092(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: ECON, ENVI, JURI

- Javaslat a borokra, a szeszes italokra és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó európai uniós földrajzi árujelzőkről és a mezőgazdasági termékek minőségrendszereiről, az 1308/2013/EU, az (EU) 2017/1001 és az (EU) 2019/787 rendelet módosításáról, valamint az 1151/2012/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2022)0134 - C9-0130/2022 - 2022/0089(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI
vélemény: INTA, ENVI, IMCO, JURI

- A Tanács határozattervezete a tagállamoknak a Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezményhez csatolt, a megerősített együttműködésről és az elektronikus bizonyítékok átadásáról szóló második kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió érdekében történő megerősítésére való felhatalmazásáról (06438/2022 - C9-0146/2022 - 2021/0383(NLE))
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

2) a képviselők

- Gerolf Annemans, Annika Bruna, Markus Buchheit, Tudor Ciuhodaru, Ivan David, Filip De Man, Francesca Donato, Roman Haider, Ladislav Ilčić, Virginie Joron, Mislav Kolakušić, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Guido Reil, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche és Bernhard Zimniok. Állásfoglalási indítvány az uniós digitális Covid-igazolványról (B9-0159/2022)
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: ENVI, TRAN

- Annika Bruna, Markus Buchheit, Susanna Ceccardi, Gianantonio Da Re, Francesca Donato, Jean-Paul Garraud, Virginie Joron, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Julie Lechanteux, Sylvia Limmer, Robert Roos és Ivan Vilibor Sinčić. Állásfoglalási indítvány a Covid19 elleni oltóanyagok áldozatainak nyújtott kártérítést biztosító európai alap létrehozása céljából: – Comirnaty (Pfizer, BioNTech) – COVID-19 Janssen oltóanyag – Spikevax (Moderna oltóanyag) – Vaxzevria (AstraZeneca oltóanyag) (B9-0169/2022)
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

Utolsó frissítés: 2022. november 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat