Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 3k
Ceturtdiena, 2022. gada 7. aprīlis - Strasbūra

12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz patērētāju iespēcināšanu zaļās pārkārtošanās procesam, nodrošinot viņiem labāku aizsardzību pret negodīgu praksi un viņu labāku informētību, groza Direktīvu 2005/29/EK un Direktīvu 2011/83/ES (COM(2022)0143 – C9-0128/2022 – 2022/0092(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu Parlamenta priekšsēdētāja par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums: ECON, ENVI, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vīnam, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un lauksaimniecības produktiem un par lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmām, un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1308/2013, (ES) 2017/1001 un (ES) 2019/787 un atceļ Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (COM(2022)0134 – C9-0130/2022 – 2022/0089(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu Parlamenta priekšsēdētāja par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: INTA, ENVI, IMCO, JURI

- Padomes lēmuma projekts, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Konvencijas par kibernoziegumiem Otro papildu protokolu par pastiprinātu sadarbību un elektronisko pierādījumu izpaušanu (06438/2022 – C9-0146/2022 – 2021/0383(NLE)).
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

2. Deputāti

- Gerolf Annemans, Annika Bruna, Markus Buchheit, Tudor Ciuhodaru, Ivan David, Filip De Man, Francesca Donato, Roman Haider, Ladislav Ilčić, Virginie Joron, Mislav Kolakušić, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Guido Reil, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche un Bernhard Zimniok. Rezolūcijas priekšlikums par ES digitālo Covid-19 sertifikātu (B9-0159/2022).
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: ENVI, TRAN

- Annika Bruna, Markus Buchheit, Susanna Ceccardi, Gianantonio Da Re, Francesca Donato, Jean-Paul Garraud, Virginie Joron, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Julie Lechanteux, Sylvia Limmer, Robert Roos un Ivan Vilibor Sinčić. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas kompensācijas fonda izveidošanu cilvēkiem, kas ir cietuši no Covid-19 vakcīnām: – Comirnaty (Pfizer, BioNTech vakcīna) – Johnson Covid-19 vakcīna – Spikevax (Moderna vakcīna) – Vaxzevria (AstraZeneca vakcīna) (B9-0169/2022).
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 21. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika