Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αυξημένη προχρηματοδότηση από τη REACT-EU ***I (συζήτηση)
 3.Η κατάσταση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων Ρομά στην ΕΕ (συζήτηση)
 4.Δικαίωμα επισκευής (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Φάρμακα διαθέσιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα ***I (ψηφοφορία)
  
6.2.Υπό έρευνα φάρμακα που διατίθενται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα ***I (ψηφοφορία)
  
6.3.Αυξημένη προχρηματοδότηση από τη REACT-EU ***I (ψηφοφορία)
  
6.4.Εφοδιασμός με φυσικό αέριο ***I (ψηφοφορία)
  
6.5.Ενωσιακή προστασία για παιδιά και νέους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ουκρανία λόγω του πολέμου (ψηφοφορία)
  
6.6.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαρτίου 2022, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εξελίξεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία και των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας και της υλοποίησης αυτών (ψηφοφορία)
  
6.7.Μηχανισμός αξιολόγησης Σένγκεν * (ψηφοφορία)
  
6.8.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης θρησκευτικών μειονοτήτων (ψηφοφορία)
  
6.9.Η κατάσταση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Γουατεμάλας (ψηφοφορία)
  
6.10.Αυξανόμενη καταστολή στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης Alexey Navalny (ψηφοφορία)
  
6.11.Δικαίωμα επισκευής (ψηφοφορία)
  
6.12.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2023 (ψηφοφορία)
  
6.13.Η κατάσταση στο Αφγανιστάν, και ιδίως η κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών (ψηφοφορία)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Ψυχική υγεία (συζήτηση)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Αναφορές
 14.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 15.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 16.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (156 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (187 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4948 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (156 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (187 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4948 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (61 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (126 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (298 kb) Κατάσταση παρόντων (88 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (154 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (909 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου