Ar ais 
 Ar aghaidh 
MiontuairiscíVótaíVótaí trí ghlaoch rollaTéacsanna atá glacthaTuarascálacha focal ar fhocal
Miontuairiscí
Déardaoin, 7 Aibreán 2022 - Strasbourg
 1.Oscailt an tsuí
 2.Réamh-mhaoiniú méadaithe ó REACT-EU ***I (díospóireacht)
 3.Staid phobail imeallaithe na Romach in AE (díospóireacht)
 4.Ceart chun deisiúcháin (díospóireacht)
 5.Athchromadh ar an suí
 6.Am vótála
  
6.1.Táirgí íocshláinte a chuirtear ar fáil sa Ríocht Aontaithe i leith Thuaisceart Éireann, na Cipire, na hÉireann agus Málta ***I (vótáil)
  
6.2.Táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha a chuirtear ar fáil sa Ríocht Aontaithe i leith Thuaisceart Éireann, na Cipire, na hÉireann agus Málta ***I (vótáil)
  
6.3.Réamh-mhaoiniú méadaithe ó REACT-EU ***I (vótáil)
  
6.4.Stóráil gáis ***I (vótáil)
  
6.5.Cosaint an Aontais Eorpaigh do leanaí agus do dhaoine óga atá ag teitheadh mar gheall ar an gcogadh san Úcráin (vótáil)
  
6.6.Conclúidí ón gcruinniú den Chomhairle Eorpach an 24-25 Márta 2022: lena n-áirítear an méid is déanaí a thit amach sa chogadh san Úcráin agus smachtbhannaí an Aontais i gcoinne na Rúise agus a gcur chun feidhme (vótáil)
  
6.7.Sásra meastóireachta Schengen * (vótáil)
  
6.8.Staid chearta an duine sa Chóiré Thuaidh, lena n-áirítear an ghéarleanúint a dhéantar ar mhionlaigh reiligiúnacha (vótáil)
  
6.9.Staid an smachta reachta agus chearta an duine i bPoblacht Ghuatamala (vótáil)
  
6.10.Diansmacht méadaitheach sa Rúis, lena n-áirítear cás Alexey Navalny (vótáil)
  
6.11.Ceart chun deisiúcháin (vótáil)
  
6.12.Meastacháin Pharlaimint na hEorpa ar ioncam agus ar chaiteachas do bhliain airgeadais 2023 (vótáil)
  
6.13.An staid san Afganastáin, go háirithe staid chearta na mban (vótáil)
 7.Athchromadh ar an suí
 8.Formheas mhiontuairiscí an tsuí roimhe sin.
 9.An Mheabhairshláinte (díospóireacht)
 10.Mínithe ar an vótáil
 11.Ceartúcháin ar an vóta agus intinní vótála
 12.Doiciméid a fuarthas
 13.Achainíocha
 14.Cinneadh chun tuarascálacha féintionscnaimh a tharraingt suas
 15.Tarchuir mhodhnaithe chuig na coistí (Riail 56)
 16.Coistí comhlachaithe (Riail 57)
 17.Formheas mhiontuairiscí an tsuí agus na téacsanna a glacadh a chur ar aghaidh
 18.Dátaí na suíonna amach anseo
 19.Críoch an tsuí
 20.Atráth an tseisiúin
 CLÁR TINRIMH
Miontuairiscí (141 kb) Clár Tinrimh (59 kb) Torthaí na vótála (167 kb) Torthaí na vótála le glaoch rolla (4946 kb) 
 
Miontuairiscí (141 kb) Clár Tinrimh (59 kb) Torthaí na vótála (167 kb) Torthaí na vótála le glaoch rolla (4946 kb) 
 
Miontuairiscí (78 kb) Clár Tinrimh (13 kb) Torthaí na vótála (56 kb) Torthaí na vótála le glaoch rolla (122 kb) 
 
Miontuairiscí (276 kb) Clár Tinrimh (78 kb) Torthaí na vótála (127 kb) Torthaí na vótála le glaoch rolla (895 kb) 
An nuashonrú is déanaí: 21 Samhain 2022Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais