Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 7 april 2022 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verhoging van de voorfinanciering uit React-EU ***I (debat)
 3.De situatie van gemarginaliseerde Romagemeenschappen in de EU (debat)
 4.Recht op reparatie (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Stemmingen
  
6.1.Geneesmiddelen die in het VK met betrekking tot Noord-Ierland, Cyprus, Ierland en Malta verkrijgbaar worden gesteld ***I (stemming)
  
6.2.Geneesmiddelen voor onderzoek die in het VK met betrekking tot Noord-Ierland, Cyprus, Ierland en Malta beschikbaar zijn gesteld ***I (stemming)
  
6.3.Verhoging van de voorfinanciering uit React-EU ***I (stemming)
  
6.4.Gasopslag ***I (stemming)
  
6.5.EU-bescherming van kinderen en jongeren die vanwege de oorlog in Oekraïne op de vlucht zijn (stemming)
  
6.6.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 24 en 25 maart 2022: onder meer over de recentste ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne en de EU-sancties tegen Rusland en de tenuitvoerlegging daarvan (stemming)
  
6.7.Het Schengenevaluatiemechanisme * (stemming)
  
6.8.De mensenrechtensituatie in Noord-Korea, met inbegrip van de vervolging van religieuze minderheden (stemming)
  
6.9.De situatie van de rechtsstaat en de mensenrechten in de Republiek Guatemala (stemming)
  
6.10.Toenemende repressie in Rusland, waaronder de zaak-Aleksej Navalny (stemming)
  
6.11.Recht op reparatie (stemming)
  
6.12.Raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2023 (stemming)
  
6.13.De situatie in Afghanistan, met name de situatie van de rechten van de vrouw (stemming)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Geestelijke gezondheid (debat)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Ingekomen stukken
 13.Verzoekschriften
 14.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen
 15.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 16.Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)
 17.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Sluiting van de vergadering
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (142 kb) Presentielijst (59 kb) Stemmingsuitslagen (166 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (4946 kb) 
 
Notulen (142 kb) Presentielijst (59 kb) Stemmingsuitslagen (166 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (4946 kb) 
 
Notulen (78 kb) Presentielijst (13 kb) Stemmingsuitslagen (53 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (123 kb) 
 
Notulen (280 kb) Presentielijst (77 kb) Stemmingsuitslagen (126 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (896 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 21 november 2022Juridische mededeling - Privacybeleid