Seznam 
Zápis
XML 140kPDF 278kWORD 79k
Čtvrtek, 7. dubna 2022 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU ***I (rozprava)
 3.Situace marginalizovaných romských komunit v EU (rozprava)
 4.Právo na opravu (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Hlasování
  
6.1.Léčivé přípravky dodávané na trh ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, jakož i na Kypru, v Irsku a na Maltě ***I (hlasování)
  
6.2.Hodnocené léčivé přípravky dodávané na trh ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, jakož i na Kypru, v Irsku a na Maltě ***I (hlasování)
  
6.3.Zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU ***I (hlasování)
  
6.4.Skladování plynu ***I (hlasování)
  
6.5.Ochrana EU poskytovaná dětem a mladým lidem prchajícím před válkou na Ukrajině (hlasování)
  
6.6.Závěry ze zasedání Evropské rady konaného ve dnech 24.–25. března 2022: aktuální situace, pokud jde o válku proti Ukrajině a sankce EU vůči Rusku a jejich uplatňování (hlasování)
  
6.7.Schengenský hodnotící mechanismus * (hlasování)
  
6.8.Situace v oblasti lidských práv v Severní Koreji, včetně pronásledování náboženských menšin (hlasování)
  
6.9.Stav právního státu a dodržování lidských práv v Guatemalské republice (hlasování)
  
6.10.Rostoucí represe v Rusku, včetně případu Alexeje Navalného (hlasování)
  
6.11.Právo na opravu (hlasování)
  
6.12.Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2023 (hlasování)
  
6.13.Situace v Afghánistánu, zejména situace v oblasti práv žen (hlasování)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Duševní zdraví (rozprava)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Předložení dokumentů
 13.Petice
 14.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu
 15.Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)
 16.Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)
 17.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 18.Termín příštího dílčího zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 20.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU ***I (rozprava)

Zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU [COM(2022)0145 - C9-0127/2022 - COM(2022)0162 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD)]

Vystoupila Helena Dalli (členka Komise).

Vystoupili: Andrey Novakov za skupinu PPE, Constanze Krehl za skupinu S&D, Vlad-Marius Botoş za skupinu Renew, Caroline Roose za skupinu Verts/ALE, Alessandro Panza za skupinu ID, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Martina Michels za skupinu The Left a Chiara Gemma – nezařazená poslankyně.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 7.4.2022.


3. Situace marginalizovaných romských komunit v EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Situace marginalizovaných romských komunit v EU (2022/2573(RSP))

Helena Dalli (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Peter Pollák za skupinu PPE, Manuel Pizarro za skupinu S&D, Lucia Ďuriš Nicholsonová za skupinu Renew, Romeo Franz za skupinu Verts/ALE, Annalisa Tardino za skupinu ID, Elżbieta Rafalska za skupinu ECR, Eugenia Rodríguez Palop za skupinu The Left, Ivan Vilibor Sinčić – nezařazený poslanec, Loránt Vincze, Estrella Durá Ferrandis, Dragoş Pîslaru, Alice Kuhnke, Silvia Sardone, která rovněž odpověděla na vystoupení na základě zvednutí modré karty, které učinila Alice Kuhnke, a na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Michal Šimečka, Marie Toussaint, Guido Reil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dragoş Pîslaru, a na vystoupení na základě zvednutí modré karty, které učinil Manuel Pizarro, Mick Wallace, Jiří Pospíšil, Evin Incir, Atidzhe Alieva-Veli, Susanna Ceccardi, která rovněž odpověděla vystoupení na základě zvednutí modré karty, které učinil Romeo Franz, Lukas Mandl, Robert Hajšel, Angelo Ciocca (předsedající připomněl ustanovení čl. 10 odst. 3 jednacího řádu), Stanislav Polčák a Thijs Reuten.

PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

Vystoupil Victor Negrescu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar a Manuel Pizarro.

Vystoupila Helena Dalli.

Rozprava skončila.


4. Právo na opravu (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000010/2022, kterou pokládá Anna Cavazzini za výbor IMCO Komisi: Právo na opravu (B9-0010/2022)

Anna Cavazzini rozvinula otázku.

Věra Jourová (místopředsedkyně Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Biljana Borzan za skupinu S&D, Morten Løkkegaard za skupinu Renew, David Cormand za skupinu Verts/ALE, Adam Bielan za skupinu ECR, Anne-Sophie Pelletier za skupinu The Left, Edina Tóth – nezařazená poslankyně, Pablo Arias Echeverría, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Kim Van Sparrentak, Beata Mazurek, Krzysztof Hetman, Adriana Maldonado López, Róża Thun und Hohenstein, Sara Matthieu, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Manuela Ripa, Antonius Manders, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, Barbara Thaler, Maria Grapini, Claudia Gamon, Tomislav Sokol a Deirdre Clune.

Vystoupila Věra Jourová.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Anna Cavazzini, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Biljana Borzan a Anne-Sophie Pelletier za výbor IMCO o právu na opravu (2022/2515(RSP)) (B9-0175/2022).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.11 zápisu ze dne 7.4.2022.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:47.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
předsedkyně

5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:02.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělená a dílčí hlasování atd.) jsou uvedeny v příloze „Výsledky hlasování“ tohoto zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování, které jsou přílohou tohoto zápisu, jsou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu.


6.1. Léčivé přípravky dodávané na trh ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, jakož i na Kypru, v Irsku a na Maltě ***I (hlasování)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/20/ES a 2001/83/ES, pokud jde o odchylky od některých povinností týkajících se určitých humánních léčivých přípravků dodávaných na trh ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, jakož i na Kypru, v Irsku a na Maltě (COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD)) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Pascal Canfin

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

schváleny (P9_TA(2022)0116)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 1)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH K NÁVRHU LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.2. Hodnocené léčivé přípravky dodávané na trh ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, jakož i na Kypru, v Irsku a na Maltě ***I (hlasování)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 536/2014, pokud jde o odchylku od některých povinností týkajících se hodnocených léčivých přípravků dodávaných na trh ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, jakož i na Kypru, v Irsku a na Maltě (COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD)) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Pascal Canfin

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

schváleny (P9_TA(2022)0117)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 2)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH K NÁVRHU LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.3. Zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU ***I (hlasování)

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU (COM(2022)0162 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD)) - Výbor pro regionální rozvoj.

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen (P9_TA(2022)0118)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 3)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.4. Skladování plynu ***I (hlasování)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD) - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Cristian-Silviu Buşoi

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 4)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

přijata

(P9_TA(2022)0119)

Vystoupení

Po hlasování o návrhu Komise Jerzy Buzek za výbor ITRE s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálnách jednání.


6.5. Ochrana EU poskytovaná dětem a mladým lidem prchajícím před válkou na Ukrajině (hlasování)

Návrh usnesení B9-0207/2022

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0120)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 5)


6.6. Závěry ze zasedání Evropské rady konaného ve dnech 24.–25. března 2022: aktuální situace, pokud jde o válku proti Ukrajině a sankce EU vůči Rusku a jejich uplatňování (hlasování)

Společný návrh usnesení RC-B9-0197/2022

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

(nahrazující B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0203/2022, B9-0210/2022 a B9-0211/2022)

předložen těmito poslanci:

- Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Paulo Rangel, Siegfried Mureşan, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Vangelis Meimarakis, Traian Băsescu, Andrzej Halicki, Daniel Caspary, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, Peter van Dalen, Vladimír Bilčík, Gheorghe Vlad Nistor, Andrey Kovatchev, David Lega, Alexander Alexandrov Yordanov, Miriam Lexmann, Anna Michelle Asimakopoulou, Eugen Tomac, Tomasz Frankowski, Liudas Mažylis, Ewa Kopacz, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Aušra Maldeikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Milan Zver, Stelios Kympouropoulos, Inese Vaidere, Ioan Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian Silviu Buşoi, Gheorghe Falcă, Mircea Gheorghe Hava, Marian Jean Marinescu, Dan Ştefan Motreanu, Sunčana Glavak a Arba Kokalari, za skupinu PPE;

- Iratxe García Pérez, Marek Belka, Pedro Marques a Tonino Picula, za skupinu S&D;

- Luis Garicano, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon Courtin a Ilhan Kyuchyuk, za skupinu Renew;

- Viola Von Cramon Taubadel, za skupinu Verts/ALE;

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Dace Melbārde, Roberts Zīle, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Dominik Tarczyński, Jacek Saryusz Wolski, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch a Valdemar Tomaševski, za skupinu ECR;

- Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Elena Kountoura, Fabio Massimo Castaldo, Jaak Madison a Nikolaj Villumsen.

přijat (P9_TA(2022)0121)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 6)

(Návrh usnesení B9-0201/2022 se nebere v potaz.)

Předsedkyně po hlasování zdůraznila význam dané chvíle a zásadní pokrok, který toto usnesení představuje. Poukázala na to, že jasný postoj Parlamentu je důležitým výrazem podpory těm, kteří jsou na Ukrajině v první linii.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda


6.7. Schengenský hodnotící mechanismus * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o vytvoření a fungování hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení nařízení (EU) č. 1053/2013 [COM(2021)0278 - C9-0349/2021 - 2021/0140(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P9_TA(2022)0122)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 7)


6.8. Situace v oblasti lidských práv v Severní Koreji, včetně pronásledování náboženských menšin (hlasování)

Společný návrh usnesení RC-B9-0183/2022

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

(nahrazující B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022, B9-0195/2022 a B9-0196/2022)

přijat (P9_TA(2022)0123)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 8)


6.9. Stav právního státu a dodržování lidských práv v Guatemalské republice (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0179/2022, B9-0180/2022 a RC-B9-0182/2022

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ B9-0179/2022 (PPE)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B9-0180/2022 (The Left)

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0182/2022

(nahrazující B9-0182/2022, B9-0187/2022 a B9-0190/2022)

předložen těmito poslanci:

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino a Bernd Lange, za skupinu S&D;

- María Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans, za skupinu Renew;

- Tilly Metz, za skupinu Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo a Assita Kanko.

přijat (P9_TA(2022)0124)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 9)

(Návrh usnesení B9-0191/2022 se nebere v potaz.)


6.10. Rostoucí represe v Rusku, včetně případu Alexeje Navalného (hlasování)

Společný návrh usnesení RC-B9-0181/2022

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

(nahrazující B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022, B9-0192/2022 a B9-0214/2022)

předložen těmito poslanci:

- Andrius Kubilius, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler Lima, Andrzej Halicki, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Vangelis Meimarakis, Antonio López Istúriz White, Sara Skyttedal, Janina Ochojska, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Paulo Rangel, Peter Pollák, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Christian Sagartz, Eugen Tomac, Inese Vaidere a Peter van Dalen, za skupinu PPE;

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino a Evin Incir, za skupinu S&D;

Bernard Guetta, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Dacian Cioloş, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans, za skupinu Renew;

- Sergey Lagodinsky, za skupinu Verts/ALE;

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Beata Kempa, Bogdan Rzońca, Dace Melbārde, Dominik Tarczyński, Elżbieta Kruk, Eugen Jurzyca, Jacek Saryusz Wolski, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska a Hermann Tertsch, za skupinu ECR;

- Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Malin Björk a Silvia Modig, za skupinu The Left;

- Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P9_TA(2022)0125)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 10)

Vystoupení

Petras Auštrevičius, aby předložil ústní pn., kterým se za bod 5 vkládá nový bod. Parlament souhlasil s tím, aby se o ústním pn. hlasovalo.


6.11. Právo na opravu (hlasování)

Návrh usnesení B9-0175/2022

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0126)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 11)


6.12. Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2023 (hlasování)

Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2023 [2021/2227(BUI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Niclas Herbst (A9-0087/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0127)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 12)


6.13. Situace v Afghánistánu, zejména situace v oblasti práv žen (hlasování)

Společný návrh usnesení RC-B9-0198/2022

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

(nahrazující B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-0205/2022 a B9-0206/2022)

předložen těmito poslanci:

- Michael Gahler, Željana Zovko, Rasa Juknevičienė, Frances Fitzgerald, David McAllister, Maria da Graça Carvalho, Agnès Evren, David Lega, Ewa Kopacz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Radosław Sikorski, Tom Vandenkendelaere a Isabel Wiseler Lima, za skupinu PPE;

- Pedro Marques, Maria Arena, Tonino Picula, Udo Bullmann, Elena Yoncheva, Maria Noichl, Radka Maxová a Mónica Silvana González, za skupinu S&D;

- Petras Auštrevičius, Abir Al Sahlani, Olivier Chastel, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans, za skupinu Renew;

- Tineke Strik a Hannah Neumann, za skupinu Verts/ALE;

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Dominik Tarczyński, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza a Elżbieta Kruk, za skupinu ECR;

- Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen a Silvia Modig, za skupinu The Left;

- Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P9_TA(2022)0128)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 13)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:49.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:04.


8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


9. Duševní zdraví (rozprava)

Prohlášení Komise: Duševní zdraví (2022/2619(RSP))

Věra Jourová (místopředsedkyně Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Tomislav Sokol za skupinu PPE, Sara Cerdas za skupinu S&D, a Dragoş Pîslaru za skupinu Renew, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Joachim Kuhs za skupinu ID, Elżbieta Rafalska za skupinu ECR, Kateřina Konečná za skupinu The Left, Sunčana Glavak, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Alviina Alametsä, Angel Dzhambazki, José Gusmão, Deirdre Clune, Patrizia Toia, Alin Mituța, João Pimenta Lopes, Domènec Ruiz Devesa a Valter Flego.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Billy Kelleher, Mick Wallace a Maria Walsh.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.


10. Vysvětlení hlasování

Ústní vysvětlení hlasování

zpráva Sara Skyttedal - A9-0054/2022
Vlad-Marius Botoş a Angel Dzhambazki

Právo na opravu - B9-0175/2022
Billy Kelleher, Angel Dzhambazki a Mick Wallace

Situace v Afghánistánu, zejména situace v oblasti práv žen - RC-B9-0198/2022
Seán Kelly

Ochrana EU poskytovaná dětem a mladým lidem prchajícím před válkou na Ukrajině - B9-0207/2022
Seán Kelly, Vlad-Marius Botoş, Angel Dzhambazki a Mick Wallace

Závěry ze zasedání Evropské rady konaného ve dnech 24.–25. března 2022: aktuální situace, pokud jde o válku proti Ukrajině a sankce EU vůči Rusku a jejich uplatňování - RC-B9-0197/2022
Mick Wallace a Eugen Tomac

Písemná vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) ostatními orgány

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací (COM(2022)0143 - C9-0128/2022 - 2022/0092(COD))
Předsedkyně bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu tento návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
předáno příslušnému výboru: IMCO
stanovisko: ECON, ENVI, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zeměpisných označeních Evropské unie pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a o režimech jakosti zemědělských produktů, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/787 a zrušuje nařízení (EU) č. 1151/2012 (COM(2022)0134 - C9-0130/2022 - 2022/0089(COD))
Předsedkyně bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu tento návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
předáno příslušnému výboru: AGRI
stanovisko: INTA, ENVI, IMCO, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Druhý dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o posílené spolupráci a zpřístupňování elektronických důkazů (06438/2022 - C9-0146/2022 - 2021/0383(NLE))
předáno příslušnému výboru: LIBE

2) poslanci

- Gerolf Annemans, Annika Bruna, Markus Buchheit, Tudor Ciuhodaru, Ivan David, Filip De Man, Francesca Donato, Roman Haider, Ladislav Ilčić, Virginie Joron, Mislav Kolakušić, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Guido Reil, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche a Bernhard Zimniok. Návrh usnesení o digitálním certifikátu EU COVID (B9-0159/2022)
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: ENVI, TRAN

- Annika Bruna, Markus Buchheit, Susanna Ceccardi, Gianantonio Da Re, Francesca Donato, Jean-Paul Garraud, Virginie Joron, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Julie Lechanteux, Sylvia Limmer, Robert Roos a Ivan Vilibor Sinčić. Návrh usnesení s cílem zřídit evropský fond pro odškodnění obětí očkování proti onemocnění COVID-19: – Comirnaty (Pfizer, BioNTech) – vakcína COVID-19 Janssen – Spikevax (vakcína Moderna) – Vaxzevria (vakcína AstraZeneca) (B9-0169/2022)
předáno příslušnému výboru: LIBE


13. Petice

Petice č. 0182-22 až 0323-22 byly dne 1. dubna 2022 zapsány do rejstříku a předány příslušnému výboru podle čl. 226 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Předsedkyně zaslala v souladu s ustanoveními čl. 226 odst. 15 jednacího řádu dne 1. dubna 2022 příslušnému výboru petice, které Evropský parlament obdržel od fyzických nebo právnických osob, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


14. Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 54 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 31. března 2022)

výbor REGI

- Hospodářská, sociální a územní soudržnost v EU: Osmá zpráva o soudržnosti (2022/2032(INI))
(stanovisko: BUDG, AGRI)


15. Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)

výbor FEMM

- Boj proti násilí páchanému na ženách a proti domácímu násilí (COM(2022)0105 - C9-0058/2022 - 2022/0066(COD))
předáno příslušnému výboru: FEMM
stanovisko: BUDG, EMPL, IMCO, JURI (článek 56 jednacího řádu), LIBE

výbory BUDG/ECON

- Zpráva o provádění Nástroje pro oživení a odolnost (2021/2251(INI))
předáno příslušnému výboru: BUDG, ECON
stanovisko: INTA, CONT, CULT, EMPL (článek 57 jednacího řádu), ENVI (článek 57 jednacího řádu), AFCO (článek 56 jednacího řádu)

výbor ENVI

- Uvedení na trh Unie a vývoz z Unie u některých komodit a produktů souvisejících s odlesňováním a znehodnocováním lesů a zrušení nařízení (EU) č. 995/2010 (COM(2021)0706 - C9-0430/2021 - 2021/0366(COD))
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: DEVE (článek 56 jednacího řádu), AGRI, INTA (článek 57 jednacího řádu), IMCO (článek 57 jednacího řádu)


16. Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 31. března 2022)

výbor TRAN

- Opatření proti dopravcům, kteří usnadňují nebo praktikují obchodování s lidmi nebo převaděčství migrantů v souvislosti s nedovoleným vstupem na území Evropské unie (COM(2021)0753 - C9-0431/2021 - 2021/0387(COD))
(stanovisko: LIBE (článek 57 jednacího řádu))

výbor ENVI

- Uvedení na trh Unie a vývoz z Unie u některých komodit a produktů souvisejících s odlesňováním a znehodnocováním lesů a zrušení nařízení (EU) č. 995/2010 (COM(2021)0706 - C9-0430/2021 - 2021/0366(COD))
(stanovisko: DEVE, INTA (článek 57 jednacího řádu), IMCO (článek 57 jednacího řádu), AGRI)


17. Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto denního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány příjemcům.


18. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 2. května 2022 do 5. května 2022.


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 16:14.


20. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Roberta Metsola

generální tajemník

předsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Bricmont Saskia, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Omluven/a:

Băsescu Traian, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buxadé Villalba Jorge, Číž Miroslav, Győri Enikő, Hansen Christophe, Hohlmeier Monika, Hölvényi György, Melchior Karen, Milazzo Giuseppe, Patriciello Aldo, Rafaela Samira, Saryusz-Wolski Jacek, Sidl Günther, Slabakov Andrey

Poslední aktualizace: 21. listopadu 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí