Indiċi 
Minuti
XML 141kPDF 287kWORD 79k
Il-Ħamis, 7 ta' April 2022 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Prefinanzjament miżjud mir-REACT-EU ***I (dibattitu)
 3.Is-sitwazzjoni tal-komunitajiet Roma emarġinati fl-UE (dibattitu)
 4.Id-dritt għat-tiswija (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Id-disponibbiltà ta' prodotti mediċinali fir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta' Fuq, kif ukoll f'Ċipru, fl-Irlanda u f'Malta ***I (votazzjoni)
  
6.2.Prodotti mediċinali fil-fażi ta' investigazzjoni magħmula disponibbli fir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta' Fuq kif ukoll f'Ċipru, fl-Irlanda u f'Malta ***I (votazzjoni)
  
6.3.Prefinanzjament miżjud mir-REACT-EU ***I (votazzjoni)
  
6.4.Il-ħażna tal-gass ***I (votazzjoni)
  
6.5.Protezzjoni tal-UE tat-tfal u ż-żgħażagħ li qed jaħarbu minħabba l-gwerra fl-Ukrajna (votazzjoni)
  
6.6.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta' Marzu 2022: inklużi l-aħħar żviluppi tal-gwerra fl-Ukrajna u s-sanzjonijiet tal-UE kontra r-Russja u l-implimentazzjoni tagħhom (votazzjoni)
  
6.7.Il-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen * (votazzjoni)
  
6.8.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Korea ta' Fuq, inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi reliġjużi (votazzjoni)
  
6.9.Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika tal-Gwatemala (votazzjoni)
  
6.10.Żieda fir-repressjoni fir-Russja, inkluż il-każ ta' Alexey Navalny (votazzjoni)
  
6.11.Id-dritt għat-tiswija (votazzjoni)
  
6.12.L-estimi tad-dħul u tan-nefqa għas-sena finanzjarja 2023 tal-Parlament (votazzjoni)
  
6.13.Is-sitwazzjoni fl-Afganistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni dwar id-drittijiet tan-nisa (votazzjoni)
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.Is-saħħa mentali (dibattitu)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Tressiq ta' dokumenti
 13.Petizzjonijiet
 14.Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja
 15.Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Kumitati assoċjati (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 18.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 20.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Prefinanzjament miżjud mir-REACT-EU ***I (dibattitu)

Prefinanzjament miżjud mir-REACT-EU [COM(2022)0145 - C9-0127/2022 - COM(2022)0162 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD)]

Intervent ta': Helena Dalli (membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Andrey Novakov f'isem il-Grupp PPE, Constanze Krehl f'isem il-Grupp S&D, Vlad-Marius Botoş f'isem il-Grupp Renew, Caroline Roose f'isem il-Grupp Verts/ALE, Alessandro Panza f'isem il-Grupp ID, Raffaele Fitto f'isem il-Grupp ECR, Martina Michels, f'isem il-Grupp The Left, u Chiara Gemma Membru mhux affiljata.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.3 tal-minuti tad-data 7.4.2022.


3. Is-sitwazzjoni tal-komunitajiet Roma emarġinati fl-UE (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni tal-komunitajiet Roma emarġinati fl-UE (2022/2573(RSP))

Helena Dalli (membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Peter Pollák f'isem il-Grupp PPE, Manuel Pizarro f'isem il-Grupp S&D, Lucia Ďuriš Nicholsonová f'isem il-Grupp Renew, Romeo Franz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Annalisa Tardino f'isem il-Grupp ID, Elżbieta Rafalska f'isem il-Grupp ECR, Eugenia Rodríguez Palop, f'isem il-Grupp The Left, Ivan Vilibor Sinčić Membru mhux affiljat, Loránt Vincze, Estrella Durá Ferrandis, Dragoş Pîslaru, Alice Kuhnke, Silvia Sardone, li wieġbet ukoll għal intervent ta' Alice Kuhnke u għal mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Michal Šimečka, Marie Toussaint, Guido Reil, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Dragoş Pîslaru u għal intervent “karta blu” ta' Manuel Pizarro, Mick Wallace, Jiří Pospíšil, Evin Incir, Atidzhe Alieva-Veli, Susanna Ceccardi, li wieġbet ukoll għal intervent "karta blu" ta' Romeo Franz, Lukas Mandl, Robert Hajšel, Angelo Ciocca (il-President fakkar id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10(3) tar-Regoli ta' Proċedura), Stanislav Polčák u Thijs Reuten.

PRESIDENZA: Nicola BEER
Viċi President

Intervent ta': Victor Negrescu.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Juan Fernando López Aguilar u Manuel Pizarro.

Intervent ta': Helena Dalli.

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Id-dritt għat-tiswija (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000010/2022 mressqa minn Anna Cavazzini, f'isem il-Kumitat IMCO, lill-Kummissjoni: Dritt għal tiswija (B9-0010/2022)

Anna Cavazzini daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Věra Jourová (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Biljana Borzan f'isem il-Grupp S&D, Morten Løkkegaard f'isem il-Grupp Renew, David Cormand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, Anne-Sophie Pelletier, f'isem il-Grupp The Left, Edina Tóth Membru mhux affiljata, Pablo Arias Echeverría, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Kim Van Sparrentak, Beata Mazurek, Krzysztof Hetman, Adriana Maldonado López, Róża Thun und Hohenstein, Sara Matthieu, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Manuela Ripa, Antonius Manders, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, Barbara Thaler, Maria Grapini, Claudia Gamon, Tomislav Sokol u Deirdre Clune.

Intervent ta': Věra Jourová.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Anna Cavazzini, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Biljana Borzan u Anne-Sophie Pelletier, f'isem il-Kumitat IMCO, dwar id-dritt għat-tiswija (2022/2515(RSP)) (B9-0175/2022).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.11 tal-minuti tad-data 7.4.2022.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.47.)


PRESIDENZA: Roberta METSOLA
President

5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.02.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż ma' dawn il-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, mehmuża ma' dawn il-Minuti, huma disponibbli fis-sit tal-internet tal-Parlament.


6.1. Id-disponibbiltà ta' prodotti mediċinali fir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta' Fuq, kif ukoll f'Ċipru, fl-Irlanda u f'Malta ***I (votazzjoni)

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2001/20/KE u 2001/83/KE fir-rigward ta' derogi minn ċerti obbligi li jikkonċernaw id-disponibbiltà ta' ċerti prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem fir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta' Fuq, kif ukoll f'Ċipru, fl-Irlanda u f'Malta (COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD)) - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Pascal Canfin

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDA

Approvazzjoni (P9_TA(2022)0116)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 1)

EMENDA TAL-ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


6.2. Prodotti mediċinali fil-fażi ta' investigazzjoni magħmula disponibbli fir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta' Fuq kif ukoll f'Ċipru, fl-Irlanda u f'Malta ***I (votazzjoni)

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 536/2014 fir-rigward ta' deroga minn ċerti obbligi li jikkonċernaw prodotti mediċinali fil-fażi ta' investigazzjoni magħmula disponibbli fir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta' Fuq kif ukoll f'Ċipru, fl-Irlanda u f'Malta (COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD)) - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Pascal Canfin

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDA

Approvazzjoni (P9_TA(2022)0117)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 2)

EMENDA TAL-ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


6.3. Prefinanzjament miżjud mir-REACT-EU ***I (votazzjoni)

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u r-Regolament (UE) Nru 223/2014 fir-rigward ta' żieda fil-prefinanzjament mir-riżorsi tar-REACT-EU (COM(2022)0162 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD)) - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali.

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P9_TA(2022)0118)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 3)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


6.4. Il-ħażna tal-gass ***I (votazzjoni)

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1938 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri għas-salvagwardja tas-sigurtà tal-provvista tal-gass u r-Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta' trażmissjoni tal-gass naturali (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD) - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 4)

TALBA GĦAL RIFERIMENT LILL-KUMITAT

Adozzjoni

(P9_TA(2022)0119)

Interventi

Wara l-votazzjoni dwar il-proposta tal-Kummissjoni, Jerzy Buzek, f'isem il-Kumitat ITRE, biex jitlob li l-kwistjoni tiġi rriferuta lill-kumitat responsabbli għall-finijiet ta' negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura.


6.5. Protezzjoni tal-UE tat-tfal u ż-żgħażagħ li qed jaħarbu minħabba l-gwerra fl-Ukrajna (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0207/2022

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2022)0120)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 5)


6.6. Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta' Marzu 2022: inklużi l-aħħar żviluppi tal-gwerra fl-Ukrajna u s-sanzjonijiet tal-UE kontra r-Russja u l-implimentazzjoni tagħhom (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0197/2022

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

(flok B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0203/2022, B9-0210/2022 u B9-0211/2022)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Paulo Rangel, Siegfried Mureşan, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Vangelis Meimarakis, Traian Băsescu, Andrzej Halicki, Daniel Caspary, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, Peter van Dalen, Vladimír Bilčík, Gheorghe Vlad Nistor, Andrey Kovatchev, David Lega, Alexander Alexandrov Yordanov, Miriam Lexmann, Anna Michelle Asimakopoulou, Eugen Tomac, Tomasz Frankowski, Liudas Mažylis, Ewa Kopacz, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Aušra Maldeikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Milan Zver, Stelios Kympouropoulos, Inese Vaidere, Ioan Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian Silviu Buşoi, Gheorghe Falcă, Mircea Gheorghe Hava, Marian Jean Marinescu, Dan Ştefan Motreanu, Sunčana Glavak u Arba Kokalari, f'isem il-Grupp PPE;

- Iratxe García Pérez, Marek Belka, Pedro Marques u Tonino Picula, f'isem il-Grupp S&D;

- Luis Garicano, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon Courtin u Ilhan Kyuchyuk, f'isem il-Grupp Renew;

- Viola Von Cramon Taubadel, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Dace Melbārde, Roberts Zīle, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Dominik Tarczyński, Jacek Saryusz Wolski, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR;

- Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Elena Kountoura, Fabio Massimo Castaldo, Jaak Madison u Nikolaj Villumsen.

Adozzjoni (P9_TA(2022)0121)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 6)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0201/2022 iddekadiet.)

Wara l-votazzjoni, Il-President issottolinjat l-importanza tal-mument u l-avvanz sinifikanti li tirrappreżenta din il-votazzjoni. Hija innotat li l-pożizzjoni ċara tal-Parlament tikkostitwixxi messaġġ b'saħħtu ta' appoġġ għal dawk li jinsabu fl-ewwel linja fl-Ukrajna.

PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Viċi President


6.7. Il-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif u l-operazzjoni ta' mekkaniżmu ta' evalwazzjoni u monitoraġġ biex jivverifika l-applikazzjoni tal-acquis ta' Schengen u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1053/2013 [COM(2021)0278 - C9-0349/2021 - 2021/0140(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni b'emendi (P9_TA(2022)0122)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 7)


6.8. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Korea ta' Fuq, inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi reliġjużi (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0183/2022

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

(flok B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022, B9-0195/2022 u B9-0196/2022)

Adozzjoni (P9_TA(2022)0123)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 8)


6.9. Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika tal-Gwatemala (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0179/2022, B9-0180/2022 u RC-B9-0182/2022

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B9-0179/2022 (PPE)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B9-0180/2022 (The Left)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B9-0182/2022

(flok B9-0182/2022, B9-0187/2022 u B9-0190/2022)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino u Bernd Lange, f'isem il-Grupp S&D;

- María Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew;

- Tilly Metz, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo u Assita Kanko.

Adozzjoni (P9_TA(2022)0124)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 9)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0191/2022 iddekadiet.)


6.10. Żieda fir-repressjoni fir-Russja, inkluż il-każ ta' Alexey Navalny (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0181/2022

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

(flok B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022, B9-0192/2022 u B9-0214/2022)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Andrius Kubilius, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler Lima, Andrzej Halicki, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Vangelis Meimarakis, Antonio López Istúriz White, Sara Skyttedal, Janina Ochojska, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Paulo Rangel, Peter Pollák, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Christian Sagartz, Eugen Tomac, Inese Vaidere u Peter van Dalen, f'isem il-Grupp PPE;

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino u Evin Incir, f'isem il-Grupp S&D;

Bernard Guetta, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Dacian Cioloş, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew;

- Sergey Lagodinsky, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Beata Kempa, Bogdan Rzońca, Dace Melbārde, Dominik Tarczyński, Elżbieta Kruk, Eugen Jurzyca, Jacek Saryusz Wolski, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska u Hermann Tertsch, f'isem il-Grupp ECR;

- Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Malin Björk u Silvia Modig, f'isem il-Grupp The Left;

- Fabio Massimo Castaldo.

Adozzjoni (P9_TA(2022)0125)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 10)

Interventi

Petras Auštrevičius, biex iressaq emenda orali bil-ħsieb li jiddaħħal paragrafu ġdid wara l-paragrafu 5. Il-Parlament aċċetta li l-emenda orali titressaq għall-votazzjoni.


6.11. Id-dritt għat-tiswija (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0175/2022

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2022)0126)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 11)


6.12. L-estimi tad-dħul u tan-nefqa għas-sena finanzjarja 2023 tal-Parlament (votazzjoni)

Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2023 [2021/2227(BUI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Niclas Herbst (A9-0087/2022)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2022)0127)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 12)


6.13. Is-sitwazzjoni fl-Afganistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni dwar id-drittijiet tan-nisa (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0198/2022

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

(flok B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-0205/2022 u B9-0206/2022)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Michael Gahler, Željana Zovko, Rasa Juknevičienė, Frances Fitzgerald, David McAllister, Maria da Graça Carvalho, Agnès Evren, David Lega, Ewa Kopacz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Radosław Sikorski, Tom Vandenkendelaere u Isabel Wiseler Lima, f'isem il-Grupp PPE;

- Pedro Marques, Maria Arena, Tonino Picula, Udo Bullmann, Elena Yoncheva, Maria Noichl, Radka Maxová u Mónica Silvana González, f'isem il-Grupp S&D;

- Petras Auštrevičius, Abir Al Sahlani, Olivier Chastel, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew;

- Tineke Strik u Hannah Neumann, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Dominik Tarczyński, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza u Elżbieta Kruk, f'isem il-Grupp ECR;

- Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen u Silvia Modig, f'isem il-Grupp The Left;

- Fabio Massimo Castaldo.

Adozzjoni (P9_TA(2022)0128)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 13)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.49.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

7. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.04.


8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


9. Is-saħħa mentali (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-saħħa mentali (2022/2619(RSP))

Věra Jourová (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Tomislav Sokol f'isem il-Grupp PPE, Sara Cerdas f'isem il-Grupp S&D, u Dragoş Pîslaru f'isem il-Grupp Renew, Tilly Metz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joachim Kuhs f'isem il-Grupp ID, Elżbieta Rafalska f'isem il-Grupp ECR, Kateřina Konečná, f'isem il-Grupp The Left, Sunčana Glavak, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Alviina Alametsä, Angel Dzhambazki, José Gusmão, Deirdre Clune, Patrizia Toia, Alin Mituța, João Pimenta Lopes, Domènec Ruiz Devesa u Valter Flego.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Billy Kelleher, Mick Wallace u Maria Walsh.

Intervent ta': Věra Jourová.

Id-dibattitu ngħalaq.


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot orali

Rapport Sara Skyttedal - A9-0054/2022
Vlad-Marius Botoş u Angel Dzhambazki

Id-dritt għat-tiswija - B9-0175/2022
Billy Kelleher, Angel Dzhambazki u Mick Wallace

Is-sitwazzjoni fl-Afganistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni dwar id-drittijiet tan-nisa - RC-B9-0198/2022
Seán Kelly

Protezzjoni tal-UE tat-tfal u ż-żgħażagħ li qed jaħarbu minħabba l-gwerra fl-Ukrajna - B9-0207/2022
Seán Kelly, Vlad-Marius Botoş, Angel Dzhambazki u Mick Wallace

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta' Marzu 2022: inklużi l-aħħar żviluppi tal-gwerra fl-Ukrajna u s-sanzjonijiet tal-UE kontra r-Russja u l-implimentazzjoni tagħhom - RC-B9-0197/2022
Mick Wallace u Eugen Tomac

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


12. Tressiq ta' dokumenti

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2005/29/KE u 2011/83/UE fir-rigward tal-għoti tas-setgħa lill-konsumaturi għat-tranżizzjoni ekoloġika permezz ta' protezzjoni mtejba kontra prattiki żleali u permezz ta' informazzjoni aħjar (COM(2022)0143 - C9-0128/2022 - 2022/0092(COD))
F'konformità mal-Artikolu 145(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se tikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta..
irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO
opinjoni: ECON, ENVI, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Indikazzjonijiet Ġeografiċi tal-Unjoni Ewropea għall-inbid, ix-xorb spirituż u l-prodotti agrikoli, u l-iskemi tal-kwalità għall-prodotti agrikoli, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013, (UE) 2017/1001 u (UE) 2019/787 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 (COM(2022)0134 - C9-0130/2022 - 2022/0089(COD))
F'konformità mal-Artikolu 145(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se tikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta..
irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI
opinjoni: INTA, ENVI, IMCO, JURI

- Abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, it-Tieni Protokoll Addizzjonali għall-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità dwar kooperazzjoni msaħħa u żvelar ta' evidenza elettronika (06438/2022 - C9-0146/2022 - 2021/0383(NLE))
irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

2) mill-Membri

- Gerolf Annemans, Annika Bruna, Markus Buchheit, Tudor Ciuhodaru, Ivan David, Filip De Man, Francesca Donato, Roman Haider, Ladislav Ilčić, Virginie Joron, Mislav Kolakušić, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Guido Reil, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche u Bernhard Zimniok. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE (B9-0159/2022)
irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE
opinjoni: ENVI, TRAN

- Annika Bruna, Markus Buchheit, Susanna Ceccardi, Gianantonio Da Re, Francesca Donato, Jean-Paul Garraud, Virginie Joron, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Julie Lechanteux, Sylvia Limmer, Robert Roos u Ivan Vilibor Sinčić. Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jiġi stabbilit Fond Ewropew ta' Kumpens għall-Vittmi tal-Vaċċini kontra l-COVID-19: – Comirnaty (Pfizer, BioNTech) – Il-vaċċin tal-Janssen kontra l-COVID-19 – Spikevax (il-vaċċin tal-Moderna) – Vaxzevria (il-vaċċin tal-AstraZeneca) (B9-0169/2022)
irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE


13. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet 0182-22 sa 0323-22 iddaħħlu fir-reġistru fid-data 1 ta' April 2022, u ġew riferuti għand il-kumitat responsabbli, skont l-Artikolu 226(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-President irreferiet fid-data 1 ta' April 2022, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 226(15) tar-Regoli ta' Proċedura, lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet li rċieva l-Parlament Ewropew, mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas huma residenti fi Stat Membru, u lanqas ma għandhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom fi Stat Membru.


14. Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja

Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 31 ta' Marzu 2022)

Kumitat REGI

- Il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-UE: it-8 Rapport dwar il-Koeżjoni (2022/2032(INI))
(opinjoni: BUDG, AGRI)


15. Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat FEMM

- Il-ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika (COM(2022)0105 - C9-0058/2022 - 2022/0066(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: FEMM
opinjoni: BUDG, EMPL, IMCO, JURI (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE

Kumitati BUDG/ECON

- Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (2021/2251(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG, ECON
opinjoni: INTA, CONT, CULT, EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), AFCO (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ENVI

- It-tqegħid fis-suq tal-Unjoni kif ukoll l-esportazzjoni mill-Unjoni ta' ċerti komoditajiet u prodotti assoċjati mad-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti u t-tħassir tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 (COM(2021)0706 - C9-0430/2021 - 2021/0366(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: DEVE (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura), AGRI, INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)


16. Kumitati assoċjati (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 31 ta' Marzu 2022)

Kumitat TRAN

- Miżuri kontra operaturi tat-trasport li jiffaċilitaw jew jinvolvu ruħhom fit-traffikar ta' persuni jew fil-faċilitazzjoni tad-dħul klandestin ta' migranti b'rabta mad-dħul illegali fit-territorju tal-Unjoni Ewropea (COM(2021)0753 - C9-0431/2021 - 2021/0387(COD))
(opinjoni: LIBE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat ENVI

- It-tqegħid fis-suq tal-Unjoni kif ukoll l-esportazzjoni mill-Unjoni ta' ċerti komoditajiet u prodotti assoċjati mad-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti u t-tħassir tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 (COM(2021)0706 - C9-0430/2021 - 2021/0366(COD))
(opinjoni: DEVE, INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), AGRI)


17. Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati

Skont l-Artikolu 202(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti tas-seduta li għaddejja se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi adottati waqt is-sessjoni parzjali li għaddejja se jgħaddu minn issa lid-destinatarji tagħhom.


18. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 2 ta' Mejju 2022 sad-data 5 ta' Mejju 2022.


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.14.


20. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Roberta Metsola

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Bricmont Saskia, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Skużati:

Băsescu Traian, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buxadé Villalba Jorge, Číž Miroslav, Győri Enikő, Hansen Christophe, Hohlmeier Monika, Hölvényi György, Melchior Karen, Milazzo Giuseppe, Patriciello Aldo, Rafaela Samira, Saryusz-Wolski Jacek, Sidl Günther, Slabakov Andrey

Aġġornata l-aħħar: 21 ta' Novembru 2022Avviż legali - Politika tal-privatezza