Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2220(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0083/2022

Predkladané texty :

A9-0083/2022

Rozpravy :

PV 02/05/2022 - 13
CRE 02/05/2022 - 13

Hlasovanie :

PV 03/05/2022 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0129

Zápisnica
XML 6k
Pondelok, 2. mája 2022 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Michal ŠIMEČKA
podpredseda

13. Priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Rady o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady (76/787/ESUO, EHS, Euratom) a Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu pripojený k tomuto rozhodnutiu [2020/2220(INL)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Domènec Ruiz Devesa (A9-0083/2022)

Domènec Ruiz Devesa uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sven Simon v mene skupiny PPE, Gabriele Bischoff v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny Renew, ktorý tiež reagoval vystúpenie Paula Rangela zdvihnutím modrej karty, Damian Boeselager v mene skupiny Verts/ALE, Gerolf Annemans v mene skupiny ID, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Leila Chaibi, v mene skupiny The Left, Martin Sonneborn – nezaradený poslanec, Paulo Rangel, ktorý tiež reagoval na vystúpenie Damiana Boeselagera zdvihnutím modrej karty, a na vystúpenie Daniela Freunda zdvihnutím modrej karty, Brando Benifei, Pascal Durand, ktorá tiež reagovala na vystúpenie Paula Rangela zdvihnutím modrej karty a na vystúpenie Marie Grapiniovej zdvihnutím modrej karty, Gwendoline Delbos-Corfield, Gunnar Beck, Beata Mazurek, João Pimenta Lopes, Mislav Kolakušić, Vladimír Bilčík, ktorý tiež reagoval na vystúpenie Daniela Freunda zdvihnutím modrej karty a na vystúpenie Damiana Boeselagera zdvihnutím modrej karty, Pedro Silva Pereira, ktorý tiež reagoval na vystúpenie Helmuta Geukinga zdvihnutím modrej karty, Sandro Gozi, ktorý tiež reagoval na vystúpenie Bogdana Rzońcu zdvihnutím modrej karty, na vystúpenie Paula Rangela zdvihnutím modrej karty a na vystúpenie Sary Skyttedalovej zdvihnutím modrej karty, Manuela Ripa, Laura Huhtasaari, Michiel Hoogeveen, Helmut Scholz, Eero Heinäluoma, Ulrike Müller, Roman Haider, Cyrus Engerer a Margarida Marques.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sara Skyttedal, Mónica Silvana González, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Freund, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Franc Bogovič, Maria Grapini, Ladislav Ilčić, Mick Wallace a Helmut Geuking.

Vystúpili: Věra Jourová a Domènec Ruiz Devesa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 3.5.2022.

Posledná úprava: 8. augusta 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia