Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/0340(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0092/2022

Ingediende teksten :

A9-0092/2022

Debatten :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Stemmingen :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
Stemverklaringen
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Aangenomen teksten :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Notulen
XML 3k
Maandag 2 mei 2022 - Straatsburg

14. Wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen [COM(2021)0656 - C9-0396/2021 - 2021/0340(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

Martin Hojsík licht het verslag toe.

VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Deirdre Clune, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Manuela Ripa, namens de Verts/ALE-Fractie, Aurélia Beigneux, namens de ID-Fractie, Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie, Anja Hazekamp, namens de Fractie The Left, Liudas Mažylis en Cindy Franssen.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Clare Daly en Mick Wallace.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Martin Hojsík.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 3.5.2022.

Laatst bijgewerkt op: 8 augustus 2022Juridische mededeling - Privacybeleid