Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0340(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0092/2022

Ingivna texter :

A9-0092/2022

Debatter :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Omröstningar :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
Röstförklaringar
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Antagna texter :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Protokoll
XML 3k
Måndagen den 2 maj 2022 - Strasbourg

14. Ändring av bilagorna IV och V till förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar [COM(2021)0656 - C9-0396/2021 - 2021/0340(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

Martin Hojsík redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Deirdre Clune för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Manuela Ripa för Verts/ALE-gruppen, Aurélia Beigneux för ID-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Anja Hazekamp, för The Left-gruppen, Liudas Mažylis och Cindy Franssen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Clare Daly och Mick Wallace.

Talare: Věra Jourová och Martin Hojsík.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 3.5.2022.

Senaste uppdatering: 8 augusti 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy