Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 2 maj 2022 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Parentation
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)
 7.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.Allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet (debatt)
 14.Ändring av bilagorna IV och V till förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar ***I (debatt)
 15.EU:s handlingsplan för ekologiskt jordbruk (debatt)
 16.Förföljelse av minoriteter på grund av trosuppfattning eller religion (kortfattad redogörelse)
 17.En EU-strategi för att främja utbildning för barn i världen (kortfattad redogörelse)
 18.Uppnåendet av kvinnors ekonomiska oberoende genom entreprenörskap och egenföretagande (kortfattad redogörelse)
 19.Mot en hållbar blå ekonomi i EU: fiskeri- och vattenbrukssektorns roll (kortfattad redogörelse)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Justering av protokollet från detta sammanträde
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (169 kb) Närvarolista (59 kb) Omröstningar med namnupprop (62 kb) 
 
Protokoll (169 kb) Närvarolista (59 kb) Omröstningar med namnupprop (62 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (13 kb) Omröstningar med namnupprop (26 kb) 
 
Protokoll (272 kb) Närvarolista (78 kb) Omröstningar med namnupprop (67 kb) 
Senaste uppdatering: 8 augusti 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy