Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0340(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0092/2022

Ingivna texter :

A9-0092/2022

Debatter :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Omröstningar :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
Röstförklaringar
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Antagna texter :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Protokoll
XML 2k
Tisdagen den 3 maj 2022 - Strasbourg

8.3. Ändring av bilagorna IV och V till förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar [COM(2021)0656 - C9-0396/2021 - 2021/0340(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2022)0130)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Antogs

Inlägg:

Martin Hojsík (föredragande) yttrade sig efter omröstningen om kommissionens förslag för att begära att ärendet skule återförvisas till det ansvariga utottet för interinstitutionnella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.

Senaste uppdatering: 13 september 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy