Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/0027(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0128/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0128/2022

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/05/2022 - 8.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0131

Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τρίτη 3 Μαΐου 2022 - Στρασβούργο

8.4. Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ): Παράταση της περιόδου εφαρμογής του προαιρετικού μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης, και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης κατά της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την παράταση της περιόδου εφαρμογής του προαιρετικού μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης, και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης κατά της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ [COM(2022)0039 - C9-0053/2022 - 2022/0027(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A9-0128/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2022)0131)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου