Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τρίτη 3 Μαΐου 2022 - Στρασβούργο

14. Ετοιμότητα της ΕΕ έναντι κυβερνοεπίθεσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Ετοιμότητα της ΕΕ έναντι κυβερνοεπίθεσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (2022/2649(RSP))

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Eva Maydell, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alex Agius Saliba, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rasmus Andresen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Bonfrisco, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Tom Berendsen, Łukasz Kohut, Morten Løkkegaard, Markéta Gregorová, Marco Dreosto, Witold Jan Waszczykowski, Κώστας Παπαδάκης, Othmar Karas, Javi López, Ivars Ijabs, Viola Von Cramon-Taubadel, Patryk Jaki, Željana Zovko, Marina Kaljurand, Anna Júlia Donáth, Kosma Złotowski, Seán Kelly, Pina Picierno, Petras Auštrevičius, Tonino Picula, Vlad Gheorghe, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Isabel Santos και Pierfrancesco Majorino.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου