Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/2643(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0223/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0223/2022

Συζήτηση :

PV 03/05/2022 - 15
CRE 03/05/2022 - 15

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2022 - 7.12
CRE 05/05/2022 - 7.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0207

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τρίτη 3 Μαΐου 2022 - Στρασβούργο

15. Αντίκτυπος του ρωσικού παράνομου επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας στους τομείς μεταφορών και τουρισμού της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Αντίκτυπος του ρωσικού παράνομου επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας στους τομείς μεταφορών και τουρισμού της ΕΕ (2022/2643(RSP))

Η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Petar Vitanov, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, José Ramón Bauzá Díaz, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ciarán Cuffe, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Danilo Oscar Lancini, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Έλενα Κουντουρά, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Mario Furore, μη εγγεγραμμένος, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ismail Ertug, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Tomasz Piotr Poręba, João Pimenta Lopes, Andor Deli, Cláudia Monteiro de Aguiar και Marianne Vind.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Valter Flego, Angel Dzhambazki, Andrey Novakov, Sara Cerdas, Nicola Danti, Ladislav Ilčić, Tomasz Frankowski, Milan Brglez, Pablo Arias Echeverría, Elisabetta Gualmini και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Eugen Tomac, Clare Daly και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Karima Delli, εξ ονόματος της επιτροπής TRAN, σχετικά με τις επιπτώσεις του ρωσικού παράνομου επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας στους τομείς μεταφορών και τουρισμού της ΕΕ (2022/2643(RSP)) (B9-0223/2022).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2022.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου