Innéacs 
Miontuairiscí
XML 168kPDF 297kWORD 83k
Dé Máirt, 3 Bealtaine 2022 - Strasbourg
1.Oscailt an tsuí
 2.Bagairtí ar shábháilteacht iriseoirí agus saoirse na meán san Eoraip, ar Lá Domhanda Shaoirse an Phreasa (díospóireacht)
 3.An Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach (díospóireacht)
 4.Athchromadh ar an suí
 5.Seo í an Eoraip - Díospóireacht le Príomh-Aire na hIodáile, Mario Draghi (díospóireacht)
 6.Éisteachtaí leanúnacha faoi Airteagal 7(1) CAE maidir leis an bPolainn agus an Ungáir (díospóireacht)
 7.Athchromadh ar an suí
 8.Am vótála
  
8.1.Rialacha idirthréimhseacha maidir le pacáistiú agus lipéadú táirgí íocshláinte tréidliachta ***I (Riail 163 de na Rialacha Nós Imeachta) (vótáil)
  
8.2.Toghadh Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach (vótáil)
  
8.3.Leasú a dhéanamh ar Iarscríbhinní IV agus V a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1021 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ***I (vótáil)
  
8.4.Comhchóras cánach breisluacha (CBL): síneadh a chur le tréimhse chur i bhfeidhm an tsásra aistrithe táillí roghnaigh i ndáil le soláthairtí earraí agus seirbhísí áirithe a d’fhéadfadh a bheith soghabhálach do chalaois agus le tréimhse chur i bhfeidhm an tSásra Frithghnímh Mhear in aghaidh calaois CBL * (vótáil)
  
8.5.Forálacha acquis Schengen i réimse Chóras Faisnéise Schengen a chur i bhfeidhm i bPoblacht na Cipire * (vótáil)
  
8.6.Ainmniú comhalta den Chúirt Iniúchóirí - Lefteris Christoforou (vótáil)
  
8.7.Ainmniú comhalta den Chúirt Iniúchóirí - George Marius Hyzler (vótáil)
  
8.8.I dtreo geilleagair ghoirm inbhuanaithe san Aontas: ról na n-earnálacha iascaigh agus dobharshaothraithe (vótáil)
  
8.9.Plean gníomhaíochta AE maidir le talmhaíocht orgánach (vótáil)
  
8.10.An ghéarleanúint a dhéantar ar mhionlaigh ar fhorais chreidimh nó reiligiúin (vótáil)
  
8.11.Straitéis AE chun oideachas do leanaí ar domhan a chur chun cinn (vótáil)
  
8.12.Neamhspleáchas eacnamaíoch na mban a bhaint amach tríd an bhfiontraíocht agus tríd an bhféinfhostaíocht (vótáil)
  
8.13.An Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach (vótáil)
 9.Athchromadh ar an suí
 10.Formheas mhiontuairiscí an tsuí roimhe sin.
 11.Tráth na gCeisteanna leis an gCoimisiún - Neamhspleáchas fuinnimh na hEorpa: an tábhacht straitéiseach a bhaineann le foinsí fuinnimh inathnuaite, idirnaisc fuinnimh agus éifeachtúlacht fuinnimh
 12.Bearta leantacha maidir leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa (díospóireacht)
 13.Gníomhartha tarmligthe (Riail 111(6)) (gníomhaíocht déanta)
 14.Ullmhacht an Aontais i leith cibirionsaithe tar éis ionradh na Rúise ar an Úcráin (díospóireacht)
 15.Tionchar chogadh foghach mídhleathach na Rúise i gcoinne na hÚcráine ar earnálacha iompair agus turasóireachta an Aontais Eorpaigh (díospóireacht)
 16.Sainordú Europol a neartú: comhar le páirtithe príobháideacha, próiseáil sonraí pearsanta, agus tacaíocht do thaighde agus nuálaíocht ***I (díospóireacht)
 17.Mínithe ar an vótáil
 18.Ceartúcháin ar an vóta agus intinní vótála
 19.Gníomhaíocht arna déanamh ar na rúin ón bParlaimint
 20.Formheas mhiontuairiscí an tsuí
 21.Clár oibre an chéad suí eile
 22.Críoch an tsuí
 CLÁR TINRIMH
 IARSCRÍBHINN 1 - Ainmniú comhalta den Chúirt Iniúchóirí - Lefteris Christoforou
 IARSCRÍBHINN 2 - Ainmniú comhalta den Chúirt Iniúchóirí - George Marius Hyzler


SA CHATHAOIR: Roberta METSOLA
Uachtarán

1. Oscailt an tsuí

Osclaíodh an suí ar 09.03.


2. Bagairtí ar shábháilteacht iriseoirí agus saoirse na meán san Eoraip, ar Lá Domhanda Shaoirse an Phreasa (díospóireacht)

Ráiteas ón gCoimisiún: Bagairtí ar shábháilteacht iriseoirí agus saoirse na meán san Eoraip, ar Lá Domhanda Shaoirse an Phreasa (2022/2645(RSP))

Thug an tUachtarán aitheasc ar Lá Domhanda Shaoirse an Phreasa tús a chur leis an díospóireacht.

Věra Jourová (Leas-Uachtarán an Choimisiúin) a rinne an ráiteas.

Labhair na daoine seo a leanas: Vladimír Bilčík, thar ceann an Ghrúpa PPE, Tiemo Wölken, thar ceann an Ghrúpa S&D, Ramona Strugariu, thar ceann an Ghrúpa Renew, Daniel Freund, thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE, Nicolaus Fest, thar ceann an Ghrúpa ID, Dace Melbārde, thar ceann an Ghrúpa ECR, Konstantinos Arvanitis, thar ceann an Ghrúpa The Left, agus Miroslav Radačovský, Feisire neamhcheangailte.

Labhair Věra Jourová.

Tugadh an díospóireacht chun críche.


SA CHATHAOIR: Othmar KARAS
Leas-Uachtarán

3. An Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach (díospóireacht)

Tuarascáil ar an Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach [2020/2266(INI)] - An Coiste Speisialta um an Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach. Rapóirtéir: Axel Voss (A9-0088/2022)

Axel Voss a chuir an tuarascáil i láthair.

Labhair Margrethe Vestager (Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Choimisiúin).

Labhair na daoine seo a leanas: Eva Maydell, thar ceann an Ghrúpa PPE, Brando Benifei, thar ceann an Ghrúpa S&D, Andrus Ansip, thar ceann an Ghrúpa Renew, Damian Boeselager, thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE, Alessandra Basso, thar ceann an Ghrúpa ID, Kosma Złotowski, thar ceann an Ghrúpa ECR, Pernando Barrena Arza, thar ceann an Ghrúpa The Left, Geoffroy Didier, Ibán García Del Blanco, Dragoş Tudorache, Alexandra Geese, Gilles Lebreton, Assita Kanko, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri agus Svenja Hahn.

SA CHATHAOIR: Evelyn REGNER
Leas-Uachtarán

Labhair na daoine seo a leanas: Kim Van Sparrentak, Riho Terras, Alex Agius Saliba, Susana Solís Pérez, Angelika Niebler, Christel Schaldemose, Pilar del Castillo Vera, Maria-Manuel Leitão-Marques, Radosław Sikorski agus Ernő Schaller-Baross.

Labhair na daoine seo a leanas faoin nós imeachta um aird a tharraingt: Eugen Tomac, Karlo Ressler, Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly agus Sandra Pereira.

Labhair na daoine seo a leanas: Margrethe Vestager agus Axel Voss.

Tugadh an díospóireacht chun críche.

Vótáil: ítim 8.13 de mhiontuairiscí an 3.5.2022.

(Cuireadh an suí ar fionraí ar 11.16.)


SA CHATHAOIR: Roberta METSOLA
Uachtarán

4. Athchromadh ar an suí

Athchromadh ar an suí ar 11.39.


5. Seo í an Eoraip - Díospóireacht le Príomh-Aire na hIodáile, Mario Draghi (díospóireacht)

Seo í an Eoraip - Díospóireacht le Príomh-Aire na hIodáile, Mario Draghi (2022/2646(RSP))

Thug an tUachtarán aitheasc chun tús a chur leis an díospóireacht.

Labhair Mario Draghi (Príomh-Aire na hIodáile).

Labhair na daoine seo a leanas: Manfred Weber, thar ceann an Ghrúpa PPE, Iratxe García Pérez, thar ceann an Ghrúpa S&D, Stéphane Séjourné, thar ceann an Ghrúpa Renew, Philippe Lamberts, thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE, Marco Zanni, thar ceann an Ghrúpa ID, Raffaele Fitto, thar ceann an Ghrúpa ECR, Martin Schirdewan, thar ceann an Ghrúpa The Left, agus Tiziana Beghin, Feisire neamhcheangailte.

Labhair Mario Draghi.

Tugadh an díospóireacht chun críche.


SA CHATHAOIR: Eva KAILI
Leas-Uachtarán

6. Éisteachtaí leanúnacha faoi Airteagal 7(1) CAE maidir leis an bPolainn agus an Ungáir (díospóireacht)

Ráiteas ón gCoimisiún: Éisteachtaí leanúnacha faoi Airteagal 7(1) CAE maidir leis an bPolainn agus an Ungáir (2022/2647(RSP))

Didier Reynders (comhalta den Choimisiún) a rinne an ráiteas.

Labhair na daoine seo a leanas: Jeroen Lenaers, thar ceann an Ghrúpa PPE, Katarina Barley, thar ceann an Ghrúpa S&D, Michal Šimečka, thar ceann an Ghrúpa Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE, Susanna Ceccardi, thar ceann an Ghrúpa ID, Joachim Stanisław Brudziński, thar ceann an Ghrúpa ECR, Malin Björk, thar ceann an Ghrúpa The Left, agus Balázs Hidvéghi, Feisire neamhcheangailte.

Labhair Didier Reynders.

Dhéanfaí tairiscintí i gcomhair rúin atá le cur síos i gcomhréir le Riail 132(2) a fhógairt ag céim níos déanaí.

Tugadh an díospóireacht chun críche.

Vótáil: ítim 7.9 de mhiontuairiscí an 5.5.2022.

(Cuireadh an suí ar fionraí ar feadh cúpla nóimead.)


SA CHATHAOIR: Othmar KARAS
Leas-Uachtarán

7. Athchromadh ar an suí

Athchromadh ar an suí ar 14.07.

Labhair Nicolaus Fest.


8. Am vótála

Tá torthaí mionsonraithe vótála (leasuithe, vótáil ar leithligh agus vótáil dheighilte, etc.) san iarscríbhinn 'Torthaí na Vótála' a ghabhann leis na miontuairiscí seo.

Tá torthaí na vótála le glaoch rolla, atá san iarscríbhinn a ghabhann leis na miontuairiscí seo, ar fáil ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte.


8.1. Rialacha idirthréimhseacha maidir le pacáistiú agus lipéadú táirgí íocshláinte tréidliachta ***I (Riail 163 de na Rialacha Nós Imeachta) (vótáil)

Rialacha idirthréimhseacha maidir le pacáistiú agus lipéadú táirgí íocshláinte tréidliachta (COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD)) - An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

IARRAIDH AR NÓS IMEACHTA PRÁINNE

D'fhormheas an Pharlaimint an iarraidh le haghaidh nós imeachta práinne.

Vótáil: an 5 Bealtaine 2022.

Socraíodh na teorainneacha ama seo a leanas:
- leasuithe: Dé Máirt an 3 Bealtaine 2022 ar19.00.
- iarrataí ar vótálacha ar leithligh agus iarrataí ar vótálacha deighilte: Dé Céadaoin an 4 Bealtaine 2022 ar 16.00.


8.2. Toghadh Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach (vótáil)

Tuarascáil ar an togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle maidir le toghadh Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach, lena n-aisghairtear Cinneadh (76/787/ECSC, CEE, Euratom) ón gComhairle agus an Ionstraim maidir le toghadh Feisirí de Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach atá i gceangal leis an gcinneadh sin [2020/2220(INL)] - An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla. Rapóirtéir: Domènec Ruiz Devesa (A9-0083/2022)

(Is gá tromlach simplí)

DREACHTGHNÍOMH REACHTACH

Glactha (P9_TA(2022)0129)

TAIRISICNT I gCOMHAIR RÚIN

Glactha (P9_TA(2022)0129)
(Iarscríbhinn 'Torthaí na vótála', ítim 1)


8.3. Leasú a dhéanamh ar Iarscríbhinní IV agus V a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1021 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ***I (vótáil)

Tuarascáil ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Iarscríbhinní IV agus V a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha [COM(2021)0656 - C9-0396/2021 - 2021/0340(COD)] - An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia. Rapóirtéir: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

(Is gá tromlach simplí)

TOGRA ÓN gCOIMISIÚN AGUS LEASUITHE

Formheasta (P9_TA(2022)0130)
(Iarscríbhinn 'Torthaí na vótála', ítim 2)

IARRAIDH AR THARCHUR AR AIS CHUIG COISTE

Glactha

Labhair na daoine seo a leanas:

Tar éis na vótála ar an togra ón gCoimisiún, labhair Martin Hojsík (Rapóirtéir), chun a iarraidh go dtarchuirfear an t-ábhar ar ais chuig an gcoiste freagrach le haghaidh idirbheartaíocht idirinstitiúideach, de bhun Riail 59(4), de na Rialacha Nós Imeachta.


8.4. Comhchóras cánach breisluacha (CBL): síneadh a chur le tréimhse chur i bhfeidhm an tsásra aistrithe táillí roghnaigh i ndáil le soláthairtí earraí agus seirbhísí áirithe a d’fhéadfadh a bheith soghabhálach do chalaois agus le tréimhse chur i bhfeidhm an tSásra Frithghnímh Mhear in aghaidh calaois CBL * (vótáil)

Tuarascáil ar an togra le haghaidh treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE a mhéid a bhaineann le síneadh a chur le tréimhse chur i bhfeidhm an tsásra aistrithe táillí roghnaigh i ndáil le soláthairtí earraí agus seirbhísí áirithe a d’fhéadfadh a bheith soghabhálach do chalaois agus le tréimhse chur i bhfeidhm an tSásra Frithghnímh Mhear in aghaidh calaois CBL [COM(2022)0039 - C9-0053/2022 - 2022/0027(CNS)] - An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta. Rapóirtéir: Markus Ferber (A9-0128/2022)

(Is gá tromlach simplí)

TOGRA ÓN gCOIMISIÚN

Formheasta le vótáil aonair (P9_TA(2022)0131)
(Iarscríbhinn 'Torthaí na vótála', ítim 3)


8.5. Forálacha acquis Schengen i réimse Chóras Faisnéise Schengen a chur i bhfeidhm i bPoblacht na Cipire * (vótáil)

Tuarascáil ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le forálacha acquis Schengen i réimse Chóras Faisnéise Schengen a chur i bhfeidhm i bPoblacht na Cipire [COM(2021)0472 - C9-0350/2021 - 2021/0266(NLE)] - An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile. Rapóirtéir: Peter Kofod (A9-0082/2022)

(Is gá tromlach simplí)

TOGRA ÓN gCOIMISIÚN

Formheasta le vótáil aonair (P9_TA(2022)0132)
(Iarscríbhinn 'Torthaí na vótála', ítim 4)


8.6. Ainmniú comhalta den Chúirt Iniúchóirí - Lefteris Christoforou (vótáil)

Tuarascáil ar ainmniú comhalta den Chúirt Iniúchóirí - Lefteris Christoforou [05686/2022 - C9-0042/2022 - 2022/0802(NLE)] - An Coiste um Rialú Buiséadach. Rapóirtéir: Luke Ming Flanagan (A9-0132/2022)

(Is gá tromlach simplí)
(Vótáil le ballóid rúnda (Riail 191(1)))

CEAPACHÁN LEFTERIS CHRISTOFOROU

Formheasta (P9_TA(2022)0133)
(Iarscríbhinn 'Torthaí na vótála', ítim 5)
Tá liosta na bhFeisirí a vótáil i gceangal leis na miontuairiscí seo (Iarscríbhinn 1 de mhiontuairiscí an 3.5.2022)


8.7. Ainmniú comhalta den Chúirt Iniúchóirí - George Marius Hyzler (vótáil)

Tuarascáil ar ainmniú comhalta den Chúirt Iniúchóirí - George Marius Hyzler [05846/2022 - C9-0043/2022 - 2022/0803(NLE)] - An Coiste um Rialú Buiséadach. Rapóirtéir: Angelika Winzig (A9-0130/2022)

(Is gá tromlach simplí)
(Vótáil le ballóid rúnda (Riail 191(1)))

CEAPACHÁN GEORGE MARIUS HYZLER

Formheasta (P9_TA(2022)0134)
(Iarscríbhinn 'Torthaí na vótála', ítim 6)
Tá liosta na bhFeisirí a vótáil i gceangal leis na miontuairiscí seo (Iarscríbhinn 2 de mhiontuairiscí an 3.5.2022)


8.8. I dtreo geilleagair ghoirm inbhuanaithe san Aontas: ról na n-earnálacha iascaigh agus dobharshaothraithe (vótáil)

Tuarascáil 'I dtreo geilleagair ghoirm inbhuanaithe san Aontas: ról na n-earnálacha iascaigh agus dobharshaothraithe' [2021/2188(INI)] - An Coiste um Iascach. Rapóirtéir: Isabel Carvalhais (A9-0089/2022)

(Is gá tromlach simplí)

TAIRISICNT I gCOMHAIR RÚIN

Glactha (P9_TA(2022)0135)
(Iarscríbhinn 'Torthaí na vótála', ítim 7)


8.9. Plean gníomhaíochta AE maidir le talmhaíocht orgánach (vótáil)

Tuarascáil ar Phlean Gníomhaíochta AE maidir le talmhaíocht orgánach [2021/2239(INI)] - An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe. Rapóirtéir: Simone Schmiedtbauer (A9-0126/2022)

(Is gá tromlach simplí)

TAIRISICNT I gCOMHAIR RÚIN

Glactha (P9_TA(2022)0136)
(Iarscríbhinn 'Torthaí na vótála', ítim 8)


8.10. An ghéarleanúint a dhéantar ar mhionlaigh ar fhorais chreidimh nó reiligiúin (vótáil)

Tuarascáil ar an ngéarleanúint a dhéantar ar mhionlaigh ar fhorais chreidimh nó reiligiúin [2021/2055(INI)] - An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha. Rapóirtéir: Karol Karski (A9-0071/2022)

(Is gá tromlach simplí)

TAIRISCINT MHALARTACH I gCOMHAIR RÚIN (grúpa ID)

Diúltaithe

TAIRISICNT I gCOMHAIR RÚIN

Glactha (P9_TA(2022)0137)
(Iarscríbhinn 'Torthaí na vótála', ítim 9)


8.11. Straitéis AE chun oideachas do leanaí ar domhan a chur chun cinn (vótáil)

Tuarascáil 'I dtreo straitéis AE chun oideachas do leanaí ar domhan a chur chun cinn: tionchar phaindéim COVID-19 a mhaolú' [2021/2209(INI)] - An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha. Rapóirtéir: David Lega (A9-0058/2022)

(Is gá tromlach simplí)

TAIRISICNT I gCOMHAIR RÚIN

Glactha (P9_TA(2022)0138)
(Iarscríbhinn 'Torthaí na vótála', ítim 10)


8.12. Neamhspleáchas eacnamaíoch na mban a bhaint amach tríd an bhfiontraíocht agus tríd an bhféinfhostaíocht (vótáil)

Tuarascáil ar neamhspleáchas eacnamaíoch na mban a bhaint amach tríd an bhfiontraíocht agus tríd an bhféinfhostaíocht [2021/2080(INI)] - An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne. Rapóirtéir: Pernille Weiss (A9-0096/2022)

(Is gá tromlach simplí)

TAIRISICNT I gCOMHAIR RÚIN

Glactha (P9_TA(2022)0139)
(Iarscríbhinn 'Torthaí na vótála', ítim 11)


8.13. An Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach (vótáil)

Tuarascáil ar an Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach [2020/2266(INI)] - An Coiste Speisialta um an Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach. Rapóirtéir: Axel Voss (A9-0088/2022)

(Is gá tromlach simplí)

TAIRISICNT I gCOMHAIR RÚIN

Glactha (P9_TA(2022)0140)
(Iarscríbhinn 'Torthaí na vótála', ítim 12)

(Cuireadh an suí ar fionraí ar 15.19.)


SA CHATHAOIR: Heidi HAUTALA
Leas-Uachtarán

9. Athchromadh ar an suí

Athchromadh ar an suí ar 15.23.


10. Formheas mhiontuairiscí an tsuí roimhe sin.

Glacadh le miontuairiscí an tsuí roimhe sin.


11. Tráth na gCeisteanna leis an gCoimisiún - Neamhspleáchas fuinnimh na hEorpa: an tábhacht straitéiseach a bhaineann le foinsí fuinnimh inathnuaite, idirnaisc fuinnimh agus éifeachtúlacht fuinnimh

Labhair an tUachtarán go hachomair faoi na socruithe do thráth na gceisteanna leis an gCoimisiún.

D'fhreagair Kadri Simson (comhalta den Choimisiún) na ceisteanna a chuir na Feisirí seo a leanas:

Radan Kanev, Costas Mavrides, Michael Bloss, Maria Spyraki, Dan Nica, Maria da Graça Carvalho, Thomas Waitz, Krzysztof Hetman, Nicolás González Casares, Georg Mayer, Pilar del Castillo Vera, Robert Roos, Eugen Tomac, Jutta Paulus, Laura Ferrara, Carlos Zorrinho, Jerzy Buzek agus Marie Toussaint.

Dúnadh Tráth na gCeisteanna.

SA CHATHAOIR: Evelyn REGNER
Leas-Uachtarán


12. Bearta leantacha maidir leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa (díospóireacht)

Bearta leantacha maidir leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa (2022/2648(RSP))

Labhair na daoine seo a leanas: Paulo Rangel, thar ceann an Ghrúpa PPE, Guy Verhofstadt, thar ceann an Ghrúpa Renew, Daniel Freund, thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE, Hélène Laporte, thar ceann an Ghrúpa ID, Michiel Hoogeveen, thar ceann an Ghrúpa ECR, Helmut Scholz, thar ceann an Ghrúpa The Left, Carles Puigdemont i Casamajó, Feisire neamhcheangailte, Iratxe García Pérez, thar ceann an Ghrúpa S&D, Othmar Karas, Gabriele Bischoff, Pascal Durand, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Jorge Buxadé Villalba, a thug freagra freisin ar an idirghabháil cárta ghoirm ó Damian Boeselager agus ar an idirghabháil cárta ghoirm ó Niklas Nienaß, agus Eugenia Rodríguez Palop.

SA CHATHAOIR: Eva KAILI
Leas-Uachtarán

Labhair na daoine seo a leanas: Kinga Gál, Sara Skyttedal, Brando Benifei, a thug freagra freisin ar an idirghabháil cárta ghoirm ó Damian Boeselager, Laurence Farreng, Eleonora Evi, Gunnar Beck, Angel Dzhambazki, a thug freagra freisin ar na hidirghabhálacha cárta ghoirm ó Niklas Nienaß, Damian Boeselager a tharraingt siar a idirghabháil cárta ghoirm ar Angel Dzhambazki agus Angel Dzhambazki a thug freagra ar idirghabháil cárta ghoirm ó Domènec Ruiz Devesa, Dimitrios Papadimoulis, Andrius Kubilius, Pedro Silva Pereira, Alin Mituța, Jordi Solé, Alessandro Panza, Carlo Fidanza, Pernando Barrena Arza, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Eva Maydell, Katarina Barley, a thug freagra freisin ar an idirghabháil cárta ghoirm ó Niklas Nienaß, Maite Pagazaurtundúa, Damian Boeselager, a thug freagra freisin ar an idirghabháil cárta ghoirm ó Michiel Hoogeveen, Mara Bizzotto, a thug freagra freisin ar an idirghabháil cárta ghoirm ó Katarina Barley, Miriam Lexmann, Andreas Schieder, Sandro Gozi, a thug freagra freisin ar an idirghabháil cárta ghoirm ó Damian Boeselager, Monika Vana, Fabio Massimo Castaldo, a thug freagra freisin ar an idirghabháil cárta ghoirm ó Niklas Nienaß, Daniel Buda, Marc Angel, Ilhan Kyuchyuk, Niklas Nienaß, a thug freagra freisin ar an idirghabháil cárta ghoirm ó Tomislav Sokol, Radosław Sikorski, a thug freagra freisin ar an idirghabháil cárta ghoirm ó Bogdan Rzońca, Domènec Ruiz Devesa, a thug freagra freisin ar an idirghabháil cárta ghoirm ó Mara Bizzotto, Claudia Gamon, François Alfonsi, Danuta Maria Hübner, Victor Negrescu, Pascal Arimont agus Peter Pollák.

Labhair na daoine seo a leanas faoin nós imeachta um aird a tharraingt: Tomislav Sokol, Sunčana Glavak agus Sandra Pereira.

Tairiscintí i gcomhair rúin curtha síos i gcomhréir le Riail 132(2) chun an díospóireacht a thabhairt chun críche:

- Iratxe García Pérez, thar ceann an Ghrúpa S&D, Manfred Weber, thar ceann an Ghrúpa PPE, Stéphane Séjourné, thar ceann an Ghrúpa Renew, Ska Keller agus Philippe Lamberts, thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE, Manon Aubry agus Martin Schirdewan, thar ceann an Ghrúpa The Left agus, Guy Verhofstadt, ar (níl an téacs seo ar fáil as Gaeilge faoi láthairar) (2022/2648(RSP)) (B9-0228/2022);

- Zdzisław Krasnodębski, thar ceann an Ghrúpa ECR, ar (níl an téacs seo ar fáil as Gaeilge faoi láthairar) (2022/2648(RSP)) (B9-0229/2022);

- Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Hélène Laporte, Christine Anderson, Mara Bizzotto, Susanna Ceccardi, Roman Haider, Peter Kofod, Jaak Madison, Philippe Olivier, Alessandro Panza, Bernhard Zimniok, Thierry Mariani agus Laura Huhtasaari, thar ceann an Ghrúpa ID, ar (níl an téacs seo ar fáil as Gaeilge faoi láthairar) (2022/2648(RSP)) (B9-0235/2022).

Tugadh an díospóireacht chun críche.

Vótáil: an ítim 8.1 de mhiontuairiscí an 4.5.2022.

SA CHATHAOIR: Michal ŠIMEČKA
Leas-Uachtarán


13. Gníomhartha tarmligthe (Riail 111(6)) (gníomhaíocht déanta)

Dúirt an tUachtarán gur fógraíodh an moladh ó Choiste AGRI gan agóid a dhéanamh i gcoinne an ghnímh tharmligthe i suí iomlánach an 2 Bealtaine 2022 (ítim 7 de mhiontuairiscí an 2.5.2022).

Ní raibh aon agóid déanta i gcoinne an mholta sin laistigh den tréimhse 24 huaire a leagtar síos i Riail 111(6).

Dá bhrí sin, measadh go raibh an moladh formheasta agus d’fhoilseofaí é sna Téacsanna a glacadh (P9_TA(2022)0197).


14. Ullmhacht an Aontais i leith cibirionsaithe tar éis ionradh na Rúise ar an Úcráin (díospóireacht)

Ráiteas ón gCoimisiún: Ullmhacht an Aontais i leith cibirionsaithe tar éis ionradh na Rúise ar an Úcráin (2022/2649(RSP))

Margaritis Schinas (Leas-Uachtarán an Choimisiúin) a rinne an ráiteas.

Labhair na daoine seo a leanas: Eva Maydell, thar ceann an Ghrúpa PPE, Alex Agius Saliba, thar ceann an Ghrúpa S&D, Nathalie Loiseau, thar ceann an Ghrúpa Renew, Rasmus Andresen, thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE, Anna Bonfrisco, thar ceann an Ghrúpa ID, Adam Bielan, thar ceann an Ghrúpa ECR, Özlem Demirel, thar ceann an Ghrúpa The Left, Fabio Massimo Castaldo, Feisire neamhcheangailte, Tom Berendsen, Łukasz Kohut, Morten Løkkegaard, Markéta Gregorová, Marco Dreosto, Witold Jan Waszczykowski, Kostas Papadakis, Othmar Karas, Javi López, Ivars Ijabs, Viola von Cramon-Taubadel, Patryk Jaki, Željana Zovko, Marina Kaljurand, Anna Júlia Donáth, Kosma Złotowski, Seán Kelly, Pina Picierno, Petras Auštrevičius, Tonino Picula, Vlad Gheorghe, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Isabel Santos agus Pierfrancesco Majorino.

Labhair na daoine seo a leanas faoin nós imeachta um aird a tharraingt: Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly agus Stanislav Polčák.

Labhair Margaritis Schinas.

Tugadh an díospóireacht chun críche.


15. Tionchar chogadh foghach mídhleathach na Rúise i gcoinne na hÚcráine ar earnálacha iompair agus turasóireachta an Aontais Eorpaigh (díospóireacht)

Ráiteas ón gCoimisiún: Tionchar chogadh foghach mídhleathach na Rúise i gcoinne na hÚcráine ar earnálacha iompair agus turasóireachta an Aontais Eorpaigh (2022/2643(RSP))

Ylva Johansson (comhalta den Choimisiún) a rinne an ráiteas.

Labhair na daoine seo a leanas: Marian-Jean Marinescu, thar ceann an Ghrúpa PPE, Petar Vitanov, thar ceann an Ghrúpa S&D, José Ramón Bauzá Díaz, thar ceann an Ghrúpa Renew, Ciarán Cuffe, thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE, Danilo Oscar Lancini, thar ceann an Ghrúpa ID, Roberts Zīle, thar ceann an Ghrúpa ECR, Elena Kountoura, thar ceann an Ghrúpa The Left, Mario Furore, Feisire neamhcheangailte, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ismail Ertug, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Tomasz Piotr Poręba, João Pimenta Lopes, Andor Deli, Cláudia Monteiro de Aguiar agus Marianne Vind.

SA CHATHAOIR: Rainer WIELAND
Leas-Uachtarán

Labhair na daoine seo a leanas: Valter Flego, Angel Dzhambazki, Andrey Novakov, Sara Cerdas, Nicola Danti, Ladislav Ilčić, Tomasz Frankowski, Milan Brglez, Pablo Arias Echeverría, Elisabetta Gualmini agus Victor Negrescu.

Labhair na daoine seo a leanas faoin nós imeachta um aird a tharraingt: Eugen Tomac, Clare Daly agus Stanislav Polčák.

Labhair Ylva Johansson.

Tairiscint i gcomhair rún chun an díospóireacht a cuireadh síos faoi Riail 132(2) a thabhairt chun críche:

- Karima Delli, thar ceann Choiste TRAN, maidir le tionchar chogadh foghach mídhleathach na Rúise i gcoinne na hÚcráine ar earnálacha iompair agus turasóireachta an Aontais Eorpaigh (2022/2643(RSP)) (B9-0223/2022).

Tugadh an díospóireacht chun críche.

Vótáil: ítim 7.12 de mhiontuairiscí an 5.5.2022.


16. Sainordú Europol a neartú: comhar le páirtithe príobháideacha, próiseáil sonraí pearsanta, agus tacaíocht do thaighde agus nuálaíocht ***I (díospóireacht)

Tuarascáil ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/794, a mhéid a bhaineann le comhar Europol le páirtithe príobháideacha, an phróiseáil a dhéanann Europol ar shonraí pearsanta chun tacú le himscrúduithe coiriúla, agus ról Europol maidir le taighde agus nuálaíocht [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile. Rapóirtéir: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

Rinneadh an chéad vótáil an 21 Deireadh Fómhair 2021 agus tarchuireadh an t-ábhar ar ais chuig an gcoiste atá freagrach, le haghaidh idirbheartaíocht idirinstitiúideach, i gcomhréir le hAirteagal 59(4) de na Rialacha Nós Imeachta (ítim 10 de mhiontuairiscí an 21.10.2021).

Javier Zarzalejos a chuir an tuarascáil i láthair.

Labhair Ylva Johansson (comhalta den Choimisiún).

Labhair na daoine seo a leanas: Jeroen Lenaers, thar ceann an Ghrúpa PPE, Paul Tang, thar ceann an Ghrúpa S&D, Dragoş Tudorache, thar ceann an Ghrúpa Renew, Saskia Bricmont, thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE, Rob Rooken, thar ceann an Ghrúpa ECR, Clare Daly, thar ceann an Ghrúpa The Left, Frances Fitzgerald, Evin Incir agus Lena Düpont.

Labhair Stanislav Polčák agus Juan Fernando López Aguilar faoin nós imeachta 'aird a tharraingt'.

Labhair na daoine seo a leanas: Ylva Johansson agus Javier Zarzalejos.

Tugadh an díospóireacht chun críche.

Vótáil: ítim 8.2 de mhiontuairiscí an 4.5.2022.


17. Mínithe ar an vótáil

Mínithe i scríbhinn ar an vótáil

Tuarascáil Domènec Ruiz Devesa - A9-0083/2022
Jessica Stegrud, Eugen Tomac agus Stanislav Polčák

Tuarascáil Martin Hojsík - A9-0092/2022
Stanislav Polčák

Tuarascáil Isabel Carvalhais - A9-0089/2022
Rosa D'Amato agus Stanislav Polčák

Tuarascáil Simone Schmiedtbauer - A9-0126/2022
Eugen Tomac agus Rosa D'Amato

Tuarascáil David Lega - A9-0058/2022
Eugen Tomac

Mínithe i scríbhinn ar an vótáil

Beidh mínithe ar an vótáil a cuireadh isteach i scríbhinn faoi Riail 194 de na Rialacha Nós Imeachta, le feiceáil ar leathanach an Fheisire ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte.


18. Ceartúcháin ar an vóta agus intinní vótála

Tá ceartúcháin ar vótaí agus intinní vótála ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte faoi ‘Torthaí na vótála le glaoch rolla’ mar iarscríbhinn a ghabhann le miontuairiscí an tsuí. Is mar eolas amháin atá siad agus níl aon éifeacht acu ar thoradh an vóta mar a fógraíodh sa suí iomlánach é.

Déanfar an doiciméad a nuashonrú go rialta sa choicís tar éis an pháirtseisiúin lena mbaineann.

Tar éis an dá sheachtain sin, cuirfear bailchríoch ar liosta na gceartúchán ar vótaí na n-intinní vótála ionas go bhféadfar é a aistriú agus a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.


19. Gníomhaíocht arna déanamh ar na rúin ón bParlaimint

Bhí na teachtaireachtaí ón gCoimisiún maidir leis an ngníomhaíocht arna déanamh i leith na rún a ghlac an Pharlaimint ag na páirtseisiúin Samhain II 2021 agus Nollaig 2021 ar fáil ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte.


20. Formheas mhiontuairiscí an tsuí

I gcomhréir le Riail 202 (3), chuirfí miontuairiscí an tsuí faoi bhráid na Parlaiminte lena bhformheas ag tús iarnóin an chéad suí eile.


21. Clár oibre an chéad suí eile

Rinneadh clár oibre shuí an lae dár gcionn a bhunú (‘Clár Oibre’PE 732.006/OJME).


22. Críoch an tsuí

Críochnaíodh an suí ar 22.19.

Klaus Welle

Pedro Silva Pereira

Ard-Rúnaí

Leas-Uachtarán


CLÁR TINRIMH

I láthair:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Hervé, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Saortha:

Adamowicz Magdalena, Bourgeois Geert, Brunet Sylvie, Cicurel Ilana, Číž Miroslav, Collard Gilbert, Hahn Henrike, Kuhnke Alice, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Saryusz-Wolski Jacek, Šojdrová Michaela, Tolleret Irène, Uhrík Milan, Winkler Iuliu


IARSCRÍBHINN 1 - Ainmniú comhalta den Chúirt Iniúchóirí - Lefteris Christoforou

LIOSTA NA bhFEISIRÍ A VÓTÁIL

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Panza, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Pirbakas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, Cutajar, De Basso, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Stanishev, Tang, Tarabella, Tinagli, Toia, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Kolaja, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener.


IARSCRÍBHINN 2 - Ainmniú comhalta den Chúirt Iniúchóirí - George Marius Hyzler

LIOSTA NA bhFEISIRÍ A VÓTÁIL

ECR:
Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Pirbakas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gamon, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, Cutajar, De Basso, De Castro, Durá Ferrandis, Engerer, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Stanishev, Tang, Tarabella, Tinagli, Toia, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Jadot, Kolaja, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener.

An nuashonrú is déanaí: 28 Samhain 2022Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais