Index 
Jegyzőkönyv
XML 169kPDF 299kWORD 83k
2022. május 3., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az újságírók biztonságát és a médiaszabadságot fenyegető veszélyek Európában – a sajtószabadság világnapja alkalmából (vita)
 3.A mesterséges intelligencia a digitális korban (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Ez Európa - Vita Olaszország miniszterelnökével, Mario Draghival (vita)
 6.Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése alapján Lengyelországgal és Magyarországgal kapcsolatban folyamatban lévő meghallgatások (vita)
 7.Az ülés folytatása
 8.Szavazások órája
  
8.1.Az állatgyógyászati készítmények csomagolására és címkézésére vonatkozó átmeneti szabályok ***I (az eljárási szabályzat 163. cikke) (szavazás)
  
8.2.Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választása (szavazás)
  
8.3.A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletének módosítása ***I (szavazás)
  
8.4.Közös hozzáadottértékadó-rendszer (héa): bizonyos csalásra alkalmas termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén alkalmazott válaszható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszakának meghosszabbítása * (szavazás)
  
8.5.A Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányok alkalmazása Cipruson * (szavazás)
  
8.6.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Lefteris Christoforou (szavazás)
  
8.7.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – George Marius Hyzler (szavazás)
  
8.8.A fenntartható kék gazdaság az EU-ban: a halászati és akvakultúra-ágazat szerepe (szavazás)
  
8.9.Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó uniós cselekvési terv (szavazás)
  
8.10.A kisebbségek meggyőződésen vagy valláson alapuló üldözése (szavazás)
  
8.11.A gyermekek oktatásának világszerte történő előmozdítására vonatkozó uniós stratégia (szavazás)
  
8.12.A nők gazdasági függetlenségének megvalósítása vállalkozás és önfoglalkoztatás révén (szavazás)
  
8.13.A mesterséges intelligencia a digitális korban (szavazás)
 9.Az ülés folytatása
 10.Az előző ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Kérdések órája (Bizottság) – Európa energetikai autonómiája: a megújuló energiák, az energiahálózatok összekapcsoltsága és az energiahatékonyság fontossága
 12.Az Európa jövőjéről szóló konferencia utánkövetése (vita)
 13.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése) (további intézkedések)
 14.A kibertámadásokkal szembeni uniós felkészültség Oroszország Ukrajna elleni invázióját követően (vita)
 15.Az Ukrajna elleni illegális orosz agresszió hatása az EU közlekedési és idegenforgalmi ágazatára (vita)
 16.Az Europol megbízatásának megerősítése: együttműködés magánfelekkel, személyes adatok kezelése, a kutatás és innováció támogatása ***I (vita)
 17.A szavazáshoz fűzött indokolások
 18.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 19.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 20.Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének jóváhagyása
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Lefteris Christoforou
 2. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – George Marius Hyzler


ELNÖKÖL:
Roberta METSOLA elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.03-kor nyitják meg.


2. Az újságírók biztonságát és a médiaszabadságot fenyegető veszélyek Európában – a sajtószabadság világnapja alkalmából (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az újságírók biztonságát és a médiaszabadságot fenyegető veszélyek Európában – a sajtószabadság világnapja alkalmából (2022/2645(RSP))

Az elnök vita bevezetéseként felszólal a sajtószabadág világnapja alkalmából.

Věra Jourová (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Vladimír Bilčík, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tiemo Wölken, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ramona Strugariu, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Daniel Freund, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nicolaus Fest, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Dace Melbārde, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Konstantinos Arvanitis, a The Left képviselőcsoport nevében, és Miroslav Radačovský, független.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

3. A mesterséges intelligencia a digitális korban (vita)

Jelentés a mesterséges intelligenciáról a digitális korban [2020/2266(INI)] - A digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság. Előadó: Axel Voss (A9-0088/2022)

Axel Voss előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Margrethe Vestager (a Bizottság ügyvezető alelnöke).

Felszólal: Eva Maydell, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Andrus Ansip, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Damian Boeselager, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Alessandra Basso, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pernando Barrena Arza, a The Left képviselőcsoport nevében, Geoffroy Didier, Ibán García Del Blanco, Dragoş Tudorache, Alexandra Geese, Gilles Lebreton, Assita Kanko, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri és Svenja Hahn.

ELNÖKÖL:
Evelyn REGNER alelnök

Felszólal: Kim Van Sparrentak, Riho Terras, Alex Agius Saliba, Susana Solís Pérez, Angelika Niebler, Christel Schaldemose, Pilar del Castillo Vera, Maria-Manuel Leitão-Marques, Radosław Sikorski és Ernő Schaller-Baross.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eugen Tomac, Karlo Ressler, Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly és Sandra Pereira.

Felszólal: Margrethe Vestager és Axel Voss.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2022.5.3-i jegyzőkönyv, 8.13. pont .

(Az ülést 11.16-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Roberta METSOLA elnök

4. Az ülés folytatása

Az ülés 11.39-kor folytatódik.


5. Ez Európa - Vita Olaszország miniszterelnökével, Mario Draghival (vita)

Ez Európa - Vita Olaszország miniszterelnökével, Mario Draghival (2022/2646(RSP))

Az elnök felszólalásával felvezeti a vitát.

Felszólal: Mario Draghi (olasz miniszterelnök).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stéphane Séjourné, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a The Left képviselőcsoport nevében, és Tiziana Beghin, független.

Felszólal: Mario Draghi.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Eva KAILI alelnök

6. Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése alapján Lengyelországgal és Magyarországgal kapcsolatban folyamatban lévő meghallgatások (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése alapján Lengyelországgal és Magyarországgal kapcsolatban folyamatban lévő meghallgatások (2022/2647(RSP))

Didier Reynders (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Katarina Barley, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Michal Šimečka, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Gwendoline Delbos-Corfield, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Susanna Ceccardi, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Joachim Stanisław Brudziński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a The Left képviselőcsoport nevében, és Balázs Hidvéghi, független.

Felszólal: Didier Reynders.

Az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2022.5.5-i jegyzőkönyv, 7.9. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

7. Az ülés folytatása

Az ülés 14.07-kor folytatódik.

Felszólal: Nicolaus Fest.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva az Európai Parlament honlapján elérhetők.


8.1. Az állatgyógyászati készítmények csomagolására és címkézésére vonatkozó átmeneti szabályok ***I (az eljárási szabályzat 163. cikke) (szavazás)

Az állatgyógyászati készítmények csomagolására és címkézésére vonatkozó átmeneti szabályok (COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD)) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

SÜRGŐSSÉGI ELJÁRÁS ALKALMAZÁSA IRÁNTI KÉRELEM

A Parlament elfogadta a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet.

Szavazás: 2022. május 5.

A következő benyújtási határidők kerültek meghatározásra:
- módosítások: 2022. május 3., kedd, 19 óra.
- külön és részenkénti szavazásra irányuló kérelmek: 2022. május 4., szerda, 16 óra.


8.2. Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választása (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról, a 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozat és az e határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2020/2220(INL)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Domènec Ruiz Devesa (A9-0083/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

JOGALKOTÁSI AKTUS TERVEZETE

Elfogadva (P9_TA(2022)0129)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0129)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)


8.3. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletének módosítása ***I (szavazás)

Jelentés a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2021)0656 - C9-0396/2021 - 2021/0340(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva (P9_TA(2022)0130)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁGHOZ VALÓ VISSZAUTALÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Elfogadva

Felszólalások

A Bizottság javaslatáról szóló szavazást követően Martin Hojsík (előadó) kéri, hogy a kérdést utalják vissza az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából, az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében.


8.4. Közös hozzáadottértékadó-rendszer (héa): bizonyos csalásra alkalmas termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén alkalmazott válaszható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszakának meghosszabbítása * (szavazás)

Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos csalásra alkalmas termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén alkalmazott választható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszakának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2022)0039 - C9-0053/2022 - 2022/0027(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A9-0128/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással jóváhagyva (P9_TA(2022)0131)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)


8.5. A Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányok alkalmazása Cipruson * (szavazás)

Jelentés a Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Ciprusi Köztársaságban történő alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2021)0472 - C9-0350/2021 - 2021/0266(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Peter Kofod (A9-0082/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással jóváhagyva (P9_TA(2022)0132)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)


8.6. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Lefteris Christoforou (szavazás)

Jelentés Lefteris Christoforou kinevezéséről a Számvevőszék tagjának [05686/2022 - C9-0042/2022 - 2022/0802(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Luke Ming Flanagan (A9-0132/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) bekezdése)

LEFTERIS CHRISTOFOROU KINEVEZÉSE

Jóváhagyva (P9_TA(2022)0133)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2022.5.3-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )


8.7. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – George Marius Hyzler (szavazás)

Jelentés George Marius Hyzler kinevezéséről a Számvevőszék tagjának [05846/2022 - C9-0043/2022 - 2022/0803(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Angelika Winzig (A9-0130/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) bekezdése)

GEORGE MARIUS HYZLER KINEVEZÉSE

Jóváhagyva (P9_TA(2022)0134)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2022.5.3-i jegyzőkönyv, 2. melléklet )


8.8. A fenntartható kék gazdaság az EU-ban: a halászati és akvakultúra-ágazat szerepe (szavazás)

Jelentés az Unión belüli fenntartható kék gazdaság felé vezető útról: a halászati és az akvakultúra-ágazat szerepéről [2021/2188(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Isabel Carvalhais (A9-0089/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0135)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)


8.9. Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó uniós cselekvési terv (szavazás)

Jelentés az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó uniós cselekvési tervről [2021/2239(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Simone Schmiedtbauer (A9-0126/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0136)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)


8.10. A kisebbségek meggyőződésen vagy valláson alapuló üldözése (szavazás)

Jelentés a kisebbségek meggyőződésen vagy valláson alapuló üldözéséről [2021/2055(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Karol Karski (A9-0071/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (ID képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0137)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)


8.11. A gyermekek oktatásának világszerte történő előmozdítására vonatkozó uniós stratégia (szavazás)

Jelentés a gyermekek oktatásának világszerte történő előmozdítására vonatkozó uniós stratégia felé vezető útról: a Covid19-világjárvány hatásainak enyhítéséről [2021/2209(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David Lega (A9-0058/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0138)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)


8.12. A nők gazdasági függetlenségének megvalósítása vállalkozás és önfoglalkoztatás révén (szavazás)

Jelentés a nők gazdasági függetlenségének vállalkozás és önfoglalkoztatás révén történő megvalósításáról [2021/2080(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Pernille Weiss (A9-0096/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0139)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)


8.13. A mesterséges intelligencia a digitális korban (szavazás)

Jelentés a mesterséges intelligenciáról a digitális korban [2020/2266(INI)] - A digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság. Előadó: Axel Voss (A9-0088/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0140)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

(Az ülést 15.19-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 15.23-kor folytatódik.


10. Az előző ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülésnap jegyzőkönyvét elfogadják.


11. Kérdések órája (Bizottság) – Európa energetikai autonómiája: a megújuló energiák, az energiahálózatok összekapcsoltsága és az energiahatékonyság fontossága

Az elnök röviden emlékeztet a Bizottsághoz intézett kérdések órájának lebonyolítására.

Kadri Simson (a Bizottság tagja) válaszol az alábbi képviselők által feltett kérdésekre:

Radan Kanev, Costas Mavrides, Michael Bloss, Maria Spyraki, Dan Nica, Maria da Graça Carvalho, Thomas Waitz, Krzysztof Hetman, Nicolás González Casares, Georg Mayer, Pilar del Castillo Vera, Robert Roos, Eugen Tomac, Jutta Paulus, Laura Ferrara, Carlos Zorrinho, Jerzy Buzek és Marie Toussaint.

A kérdések órája lezárul.

ELNÖKÖL:
Evelyn REGNER alelnök


12. Az Európa jövőjéről szóló konferencia utánkövetése (vita)

Az Európa jövőjéről szóló konferencia utánkövetése (2022/2648(RSP))

Felszólal Paulo Rangel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Daniel Freund, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Hélène Laporte, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Michiel Hoogeveen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) The Left képviselőcsoport nevében, Carles Puigdemont i Casamajó, független, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Othmar Karas, Gabriele Bischoff, Pascal Durand, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Jorge Buxadé Villalba, aki válaszol Damian Boeselager és Niklas Nienaß kékkártyás felszólalásaira is, és Eugenia Rodríguez Palop.

ELNÖKÖL:
Eva KAILI alelnök

Felszólal Kinga Gál, Sara Skyttedal, Brando Benifei, aki válaszol Damian Boeselager kékkártyás felszólalására is, Laurence Farreng, Eleonora Evi, Gunnar Beck, Angel Dzhambazki, aki válaszol Niklas Nienaß kékkártyás felszólalására is, Damian Boeselager, aki visszavonja az Angel Dzhambazkihoz intézendő kékkártyás felszólalásra irányuló kérelmét, Angel Dzhambazki, aki válaszol Domènec Ruiz Devesa kékkártyás felszólalására is, Dimitrios Papadimoulis, Andrius Kubilius, Pedro Silva Pereira, Alin Mituța, Jordi Solé, Alessandro Panza, Carlo Fidanza, Pernando Barrena Arza, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Eva Maydell, Katarina Barley, aki válaszol Niklas Nienaß kékkártyás felszólalására is, Maite Pagazaurtundúa, Damian Boeselager, aki válaszol Michiel Hoogeveen kékkártyás felszólalására is, Mara Bizzotto, aki válaszol Katarina Barley kékkártyás felszólalására is, Miriam Lexmann, Andreas Schieder, Sandro Gozi, aki válaszol Damian Boeselager kékkártyás felszólalására is, Monika Vana, Fabio Massimo Castaldo, aki válaszol Niklas Nienaß kékkártyás felszólalására is, Daniel Buda, Marc Angel, Ilhan Kyuchyuk, Niklas Nienaß, aki válaszol Tomislav Sokol kékkártyás felszólalására is, Radosław Sikorski, aki válaszol Bogdan Rzońca kékkártyás felszólalására is, Domènec Ruiz Devesa, aki válaszol Mara Bizzotto kékkártyás felszólalására is, Claudia Gamon, François Alfonsi, Danuta Maria Hübner, Victor Negrescu, Pascal Arimont és Peter Pollák.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tomislav Sokol, Sunčana Glavak és Sandra Pereira.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Iratxe García Pérez, az S&D képviselőcsoport nevében, Manfred Weber, a PPE képviselőcsoport nevében, Stéphane Séjourné, a Renew képviselőcsoport nevében, Ska Keller és Philippe Lamberts, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Manon Aubry és Martin Schirdewan, a The Left képviselőcsoport nevében és Guy Verhofstadt, az Európa jövőjéről szóló konferencia következtetéseinek nyomon követéséről (2022/2648(RSP)) (B9-0228/2022);

- Zdzisław Krasnodębski, az ECR képviselőcsoport nevében, az Európa jövőjéről szóló konferencia következtetéseinek nyomon követéséről (2022/2648(RSP)) (B9-0229/2022);

- Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Hélène Laporte, Christine Anderson, Mara Bizzotto, Susanna Ceccardi, Roman Haider, Peter Kofod, Jaak Madison, Philippe Olivier, Alessandro Panza, Bernhard Zimniok, Thierry Mariani és Laura Huhtasaari, az ID képviselőcsoport nevében, az Európa jövőjéről szóló konferencia következtetéseinek nyomon követéséről (2022/2648(RSP)) (B9-0235/2022).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2022.5.4-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .

ELNÖKÖL:
Michal ŠIMEČKA alelnök


13. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése) (további intézkedések)

Az elnök emlékeztet, hogy az AGRI bizottság ajánlását a felhatalmazáson alapuló jogi aktus esetében a kifogás mellőzéséről a 2022. május 2-i plenáris ülésen jelentették be (2022.5.2-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

Az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlás ellen nem emeltek kifogást.

Így az ajánlás elfogadottnak tekintendő, és közzétételre kerül az elfogadott szövegek között (P9_TA(2022)0197).


14. A kibertámadásokkal szembeni uniós felkészültség Oroszország Ukrajna elleni invázióját követően (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A kibertámadásokkal szembeni uniós felkészültség Oroszország Ukrajna elleni invázióját követően (2022/2649(RSP))

Margaritis Schinas (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Eva Maydell, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Alex Agius Saliba, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nathalie Loiseau, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Rasmus Andresen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Bonfrisco, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Özlem Demirel, a(z) The Left képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Tom Berendsen, Łukasz Kohut, Morten Løkkegaard, Markéta Gregorová, Marco Dreosto, Witold Jan Waszczykowski, Kostas Papadakis, Othmar Karas, Javi López, Ivars Ijabs, Viola Von Cramon-Taubadel, Patryk Jaki, Željana Zovko, Marina Kaljurand, Anna Júlia Donáth, Kosma Złotowski, Seán Kelly, Pina Picierno, Petras Auštrevičius, Tonino Picula, Vlad Gheorghe, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Isabel Santos és Pierfrancesco Majorino.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly és Stanislav Polčák.

Felszólal: Margaritis Schinas.

A vitát berekesztik.


15. Az Ukrajna elleni illegális orosz agresszió hatása az EU közlekedési és idegenforgalmi ágazatára (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az Ukrajna elleni illegális orosz agresszió hatása az EU közlekedési és idegenforgalmi ágazatára (2022/2643(RSP))

Ylva Johansson (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Marian-Jean Marinescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Petar Vitanov, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, José Ramón Bauzá Díaz, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ciarán Cuffe, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Danilo Oscar Lancini, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Elena Kountoura, a(z) The Left képviselőcsoport nevében, Mario Furore, független, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ismail Ertug, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Tomasz Piotr Poręba, João Pimenta Lopes, Andor Deli, Cláudia Monteiro de Aguiar és Marianne Vind.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Valter Flego, Angel Dzhambazki, Andrey Novakov, Sara Cerdas, Nicola Danti, Ladislav Ilčić, Tomasz Frankowski, Milan Brglez, Pablo Arias Echeverría, Elisabetta Gualmini és Victor Negrescu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eugen Tomac, Clare Daly és Stanislav Polčák.

Felszólal: Ylva Johansson.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Karima Delli, a TRAN bizottság nevében, az Ukrajna elleni illegális orosz agressziós háborúnak az EU közlekedési és idegenforgalmi ágazatára gyakorolt hatásairól (2022/2643(RSP)) (B9-0223/2022).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2022.5.5-i jegyzőkönyv, 7.12. pont .


16. Az Europol megbízatásának megerősítése: együttműködés magánfelekkel, személyes adatok kezelése, a kutatás és innováció támogatása ***I (vita)

Jelentés az (EU) 2016/794 rendeletnek az Europol magánfelekkel folytatott együttműködése, a személyes adatoknak az Europol által a nyomozások támogatása érdekében végzett kezelése, valamint az Europol kutatásban és innovációban betöltött szerepe tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

Az első szavazásra 2021. október 21-én került sor, és a kérdést intézményközi tárgyalások céljából az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében visszautalták az illetékes bizottsághoz (2021.10.21-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

Javier Zarzalejos előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ylva Johansson (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paul Tang, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dragoş Tudorache, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Saskia Bricmont, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rob Rooken, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Clare Daly, a(z) The Left képviselőcsoport nevében, Frances Fitzgerald, Evin Incir és Lena Düpont.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint:: Stanislav Polčák és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Ylva Johansson és Javier Zarzalejos.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2022.5.4-i jegyzőkönyv, 8.2. pont .


17. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

Domènec Ruiz Devesa-jelentés - A9-0083/2022
Jessica Stegrud, Eugen Tomac és Stanislav Polčák

Martin Hojsík-jelentés - A9-0092/2022
Stanislav Polčák

Isabel Carvalhais-jelentés - A9-0089/2022
Rosa D'Amato és Stanislav Polčák

Simone Schmiedtbauer-jelentés - A9-0126/2022
Eugen Tomac és Rosa D'Amato

David Lega-jelentés - A9-0058/2022
Eugen Tomac

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.


18. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


19. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2021. novemberi II. és a 2021 decemberi üléseken elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemények rendelkezésre állnak a Parlament internetes oldalán.


20. Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének jóváhagyása

Az eljárási szabályzat 202. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális ülésnap jegyzőkönyve a következő ülésnap délutánjának kezdetén jóváhagyás céljából benyújtásra kerül a Parlamenthez.


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 732.006/OJME).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.19-kor berekesztik.

Klaus Welle

Pedro Silva Pereira

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Adamowicz Magdalena, Bourgeois Geert, Brunet Sylvie, Cicurel Ilana, Číž Miroslav, Collard Gilbert, Hahn Henrike, Kuhnke Alice, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Saryusz-Wolski Jacek, Šojdrová Michaela, Tolleret Irène, Uhrík Milan, Winkler Iuliu


1. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Lefteris Christoforou

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Panza, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Pirbakas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, Cutajar, De Basso, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Stanishev, Tang, Tarabella, Tinagli, Toia, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Kolaja, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener.


2. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – George Marius Hyzler

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Pirbakas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gamon, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, Cutajar, De Basso, De Castro, Durá Ferrandis, Engerer, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Stanishev, Tang, Tarabella, Tinagli, Toia, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Jadot, Kolaja, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener.

Utolsó frissítés: 2022. szeptember 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat