Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Сряда, 4 май 2022 г. - Страсбург

3. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
CRE

Решенията на комисиите PECH, IMCO и LIBE за започване на междуинституционални преговори бяха обявени на 2 май 2022 (точка 6 от протокола от 2.5.2022 г).

Бяха отправени две искания за гласуване в Парламента от групите ID и ECR в съответствие с член 71, параграф 2 от Правилника за дейността относно следните решения на комисия LIBE:

- Цифров COVID сертификат на ЕС - граждани на трети държави (2022/0030(COD));

- Цифров COVID сертификат на ЕС - граждани на Съюза (2022/0031(COD)).

Гласуването ще се проведе утре, 5 май 2022.

Тъй като не беше отправено искане за гласуване по другите решения в съответствие с член 71, параграф 2 от Правилника за дейността, компетентните комисии можаха да започнат преговори след изтичането на определения срок.

Последно осъвременяване: 8 август 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност