Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 1k
Středa, 4. května 2022 - Štrasburk

3. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)
Doslovné záznamy

Rozhodnutí výborů PECH, IMCO a LIBE o zahájení interinstitucionálních jednání byla oznámena dne 2. května 2022 (bod 6 zápisu ze dne 2.5.2022).

Skupiny ID a ECR přeložily v souladu s čl. 71 odst. 2 jednacího řádu dvě žádosti, aby Parlament hlasoval o těchto rozhodnutích výboru LIBE:

- Digitální certifikát EU COVID – státní příslušníci třetích zemí (2022/0030(COD));

- Digitální certifikát EU COVID – občané Unie (2022/0031(COD)).

Hlasování se bude konat nadcházející den, 5. května 2022.

Jelikož k ostatním rozhodnutím nebyla v souladu s čl. 71 odst. 2 jednacího řádu podána žádná žádost, příslušné výbory mohly po uplynutí stanovené lhůty zahájit jednání.

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí