Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 - Στρασβούργο

3. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
CRE

Οι αποφάσεις των επιτροπών PECH, IMCO και LIBE για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων ανακοινώθηκαν στις 2 Μαΐου 2022 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.5.2022).

Δύο αιτήματα για ψηφοφορία στο Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού, διατυπώθηκαν από τις Ομάδες ID και ECR επί των ακόλουθων αποφάσεων της επιτροπής LIBE:

- Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ - Υπήκοοι τρίτων χωρών (2022/0030(COD)

- Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ - Πολίτες της Ένωσης (2022/0031(COD)).

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, 5 Μαΐου 2022.

Δεδομένου ότι δεν διατυπώθηκε αίτημα για ψηφοφορία επί άλλων αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού, οι αρμόδιες επιτροπές προέβησαν σε έναρξη των διαπραγματεύσεων μετά την εκπνοή της ορισθείσας προθεσμίας.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Αυγούστου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου