Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Streda, 4. mája 2022 - Štrasburg

3. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
CRE

Rozhodnutia výborov PECH, IMCO a LIBE o začatí medziinštitucionálnych rokovaní boli oznámené 2. mája 2022 (bod 6 zápisnice zo dňa 2.5.2022).

Skupiny ID a ECR predložili dve žiadosti o hlasovanie v Parlamente v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku o týchto rozhodnutiach výboru LIBE:

- Digitálny COVID preukaz EÚ – štátni príslušníci tretích krajín (2022/0030(COD));

- Digitálny COVID preukaz EÚ – občania Únie (2022/0031(COD)).

Hlasovanie sa uskutoční zajtra 5. mája 2022.

Keďže nebola predložená žiadna žiadosť o hlasovanie o ostatných rozhodnutiach v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku, gestorské výbory mohli začať rokovania po uplynutí stanovenej lehoty.

Posledná úprava: 30. júna 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia