Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 5k
Středa, 4. května 2022 - Štrasburk

4. Sociální a hospodářské dopady ruské války na Ukrajině na EU – posílení akceschopnosti EU (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Sociální a hospodářské dopady ruské války na Ukrajině na EU – posílení akceschopnosti EU (2022/2653(RSP))

Brigitte Klinkert (úřadující předsedkyně Rady) a Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Esther de Lange za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Luis Garicano za skupinu Renew, Sara Matthieu za skupinu Verts/ALE, Jordan Bardella za skupinu ID, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu The Left, a Márton Gyöngyösi – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Valérie Hayer, Ernest Urtasun, Jaak Madison, Beata Szydło, Nikolaj Villumsen, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Dragoş Pîslaru, Terry Reintke, Marco Campomenosi, Robert Roos, Lídia Pereira, Pedro Marques, Nicola Beer, Mounir Satouri, Ivan Štefanec, Elsi Katainen, Jan Olbrycht, Marek Belka, Sandra Kalniete a Dolors Montserrat.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrius Kubilius, Margarida Marques, Joachim Stanisław Brudziński, Mick Wallace, Eugen Tomac, Maria Grapini, Angelika Niebler, Kostas Papadakis a Michael Gahler.

Vystoupili: Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Brigitte Klinkert.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 10:48.)

Poslední aktualizace: 13. července 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí