Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0349(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0290/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0290/2021

Συζήτηση :

PV 03/05/2022 - 16
CRE 03/05/2022 - 16

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 10
CRE 21/10/2021 - 2
PV 04/05/2022 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0142

Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 - Στρασβούργο

8.2. Ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ: συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στήριξη για την έρευνα και την καινοτομία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ προς υποστήριξη ποινικών ερευνών και τον ρόλο της Ευρωπόλ στην έρευνα και την καινοτομία [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0142)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0142)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουλίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου