Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 4. května 2022 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)
 4.Sociální a hospodářské dopady ruské války na Ukrajině na EU – posílení akceschopnosti EU (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Udělení absolutoria za rok 2020 (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Hlasování
  8.1.Opatření v návaznosti na Konferenci o budoucnosti Evropy (hlasování)
  8.2.Posílení mandátu Europolu: spolupráce se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů a podpora výzkumu a inovací ***I (hlasování)
  8.3.Narušující zahraniční subvence ***I (hlasování)
  8.4.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (hlasování)
  8.5.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)
  8.6.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada (hlasování)
  8.7.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie (hlasování)
  8.8.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)
  8.9.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  8.10.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)
  8.11.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)
  8.12.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)
  8.13.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)
  8.14.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (hlasování)
  8.15.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)
  8.16.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro základní práva (hlasování)
  8.17.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (hlasování)
  8.18.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro životní prostředí (hlasování)
  8.19.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (hlasování)
  8.20.Udělení absolutoria za rok 2020: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (hlasování)
  8.21.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro léčivé přípravky (hlasování)
  8.22.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (hlasování)
  8.23.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská nadace odborného vzdělávání (hlasování)
  8.24.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (hlasování)
  8.25.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (hlasování)
  8.26.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (hlasování)
  8.27.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (hlasování)
  8.28.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) (hlasování)
  8.29.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro železnice (hlasování)
  8.30.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (hlasování)
  8.31.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (hlasování)
  8.32.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura pro evropský GNSS (od 1. ledna 2021 Agentura Evropské unie pro kosmický program) (hlasování)
  8.33.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (hlasování)
  8.34.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro chemické látky (hlasování)
  8.35.Udělení absolutoria za rok 2020: Zásobovací agentura Euratomu (hlasování)
  8.36.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (hlasování)
  8.37.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (hlasování)
  8.38.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro bankovnictví (hlasování)
  8.39.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (hlasování)
  8.40.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (hlasování)
  8.41.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (hlasování)
  8.42.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC) (hlasování)
  8.43.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský inovační a technologický institut (hlasování)
  8.44.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (hlasování)
  8.45.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)
  8.46.Udělení absolutoria za rok 2020: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)
  8.47.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik SESAR (hlasování)
  8.48.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik Clean Sky 2 (hlasování)
  8.49.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (hlasování)
  8.50.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (hlasování)
  8.51.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (hlasování)
  8.52.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik Shift2Rail (hlasování)
  8.53.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik ECSEL (hlasování)
  8.54.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku (hlasování)
  8.55.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – ERF (8., 9., 10. a 11.) (hlasování)
  8.56.Udělení absolutoria za rok 2020: výkonnost, finanční řízení a kontrola (hlasování)
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Používání softwaru Pegasus členskými státy EU proti soukromým osobám včetně poslanců EP a porušování základních práv (tematická rozprava)
 12.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  12.1.Případ Osmana Kavaly v Turecku
  12.2.Zprávy o pokračujícím odebírání orgánů v Číně
  12.3.Soustavné tvrdé potlačování politické opozice v Kambodži
 13.Ohrožení stability, bezpečnosti a demokracie v západní a sahelské Africe (rozprava)
 14.Členství v politických skupinách
 15.Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2021 (rozprava)
 16.Vysvětlení hlasování
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 18.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 19.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 20.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 21.Předložení dokumentů
 22.Schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (381 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (271 kb) Jmenovitá hlasování (7126 kb) 
 
Zápis (381 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (271 kb) Jmenovitá hlasování (7126 kb) 
 
Zápis (92 kb) Prezenční listina (14 kb) Výsledky hlasování (63 kb) Jmenovitá hlasování (173 kb) 
 
Zápis (370 kb) Prezenční listina (81 kb) Výsledky hlasování (193 kb) Jmenovitá hlasování (1270 kb) 
Poslední aktualizace: 8. srpna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí