Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/2664(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0270/2022

Rozpravy :

PV 18/05/2022 - 24
CRE 18/05/2022 - 24

Hlasovanie :

PV 19/05/2022 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0215

Zápisnica
XML 6k
Štvrtok, 19. mája 2022 - Brusel

7.8. Stíhanie opozície a zadržiavanie vedúcich predstaviteľov odborových zväzov v Bielorusku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0269/2022, B9-0270/2022, B9-0274/2022, B9-0275/2022, B9-0276/2022 a B9-0277/2022

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0270/2022

(nahrádzajúci B9-0270/2022, B9-0274/2022, B9-0275/2022, B9-0276/2022 a B9-0277/2022)

o stíhaní opozície a zadržiavaní vedúcich predstaviteľov odborových zväzov v Bielorusku,

podaný týmito poslancami:

- Sandra Kalniete, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Siegfried Mureşan, Paulo Rangel, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Daniel Buda, Deirdre Clune, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Arba Kokalari, Ewa Kopacz, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Gheorghe-Vlad Nistor, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Inese Vaidere, Isabel Wiseler-Lima a Milan Zver v mene skupiny PPE;

- Pedro Marques, Tonino Picula, Thijs Reuten a Juozas Olekas v mene skupiny S&D;

- Petras Auštrevičius, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Georgios Kyrtsos, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache, María Soraya Rodríguez Ramos a Dragoş Pîslaru v mene skupiny Renew;

- Viola Von Cramon-Taubadel a Hannah Neumann v mene skupiny Verts/ALE;

- Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Carlo Fidanza, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Assita Kanko, Beata Kempa, Bogdan Rzońca, Dominik Tarczyński, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Jacek Saryusz-Wolski, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil, Joanna Kopcińska a Nicola Procaccini v mene skupiny ECR;

- Nikolaj Villumsen a Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P9_TA(2022)0215)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 8)

(Návrh uznesenia B9-0269/2022 sa stal bezpredmetným.)

Posledná úprava: 2. decembra 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia