Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2664(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0270/2022

Debatter :

PV 18/05/2022 - 24
CRE 18/05/2022 - 24

Omröstningar :

PV 19/05/2022 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2022)0215

Protokoll
XML 6k
Torsdagen den 19 maj 2022 - Bryssel

7.8. Åtal av oppositionen och gripanden av fackföreningsledare i Belarus (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0269/2022, B9-0270/2022, B9-0274/2022, B9-0275/2022, B9-0276/2022 och B9-0277/2022

(Enkel majoritet erfordrades.)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0270/2022

(ersätter B9-0270/2022, B9-0274/2022, B9-0275/2022, B9-0276/2022 och B9-0277/2022)

om åtal av oppositionen och gripanden av fackföreningsledare i Belarus.

från följande ledamöter:

- Sandra Kalniete, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Siegfried Mureşan, Paulo Rangel, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Daniel Buda, Deirdre Clune, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Arba Kokalari, Ewa Kopacz, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Gheorghe-Vlad Nistor, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Inese Vaidere, Isabel Wiseler-Lima och Milan Zver, för PPE-gruppen;

- Pedro Marques, Tonino Picula, Thijs Reuten och Juozas Olekas, för S&D-gruppen;

- Petras Auštrevičius, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Georgios Kyrtsos, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache, María Soraya Rodríguez Ramos och Dragoş Pîslaru, för Renew-gruppen;

- Viola Von Cramon-Taubadel och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen;

- Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Carlo Fidanza, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Assita Kanko, Beata Kempa, Bogdan Rzońca, Dominik Tarczyński, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Jacek Saryusz-Wolski, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil, Joanna Kopcińska och Nicola Procaccini, för ECR-gruppen;

- Nikolaj Villumsen och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2022)0215)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

(Resolutionsförslag B9-0269/2022 bortföll.)

Senaste uppdatering: 18 oktober 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy