Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0197(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0150/2022

Ingivna texter :

A9-0150/2022

Debatter :

CRE 07/06/2022 - 7
PV 14/02/2023 - 3
CRE 14/02/2023 - 3

Omröstningar :

PV 08/06/2022 - 16.3
CRE 08/06/2022 - 16.3
Röstförklaringar
PV 14/02/2023 - 8.11
CRE 14/02/2023 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2022)0234
P9_TA(2023)0039

Protokoll
XML 2k
Onsdagen den 8 juni 2022 - Strasbourg

16.3. Normer för koldioxidutsläpp från bilar och lätta nyttofordon ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/631 vad gäller skärpning av normerna för koldioxidutsläpp från nya personbilar och nya lätta nyttofordon i linje med unionens höjda klimatambitioner [COM(2021)0556 - C9-0322/2021- 2021/0197(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jan Huitema (A9-0150/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2022)0234)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes

Inlägg:

Efter omröstningen om kommissionens förslag yttrade sig Jan Huitema (föredragande) begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.

Senaste uppdatering: 23 januari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy