Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2022 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Det här är Europa - debatt med Irlands premiärminister Micheál Martin (debatt)
 4.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 5.Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 30–31 maj 2022 (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Högtidligt möte – Anförande av Ruslan Stefantjuk, talman i Ukrainas parlament
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Uttalande av talmannen
 10.Omröstning
  
10.1.Ett starkare mandat för Europol: införande av registreringar i SIS ***I (omröstning)
  
10.2.Partnerskapsavtalet om hållbart fiske EU/Mauretanien och genomförandeprotokoll *** (omröstning)
  
10.3.Partnerskapsavtalet om hållbart fiske EU/Mauretanien och genomförandeprotokoll (resolution) (omröstning)
  
10.4.Översyn av EU:s utsläppshandelssystem ***I (omröstning)
  
10.5.Social klimatfond ***I (omröstning)
  
10.6.Gränsjusteringsmekanism för koldioxid ***I (omröstning)
  
10.7.Översyn av EU:s utsläppshandelssystem för luftfarten ***I (omröstning)
  
10.8.Anmälan enligt systemet för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp från internationell luftfart (Corsia) ***I (omröstning)
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Begäranden om upphävande av immunitet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Kommissionens förslag om ”Att locka kompetens och talanger till EU”, särskilt talangpartnerskapet med nordafrikanska länder (debatt om en aktuell fråga)
 15.Parlamentets initiativrätt (debatt)
 16.Omröstning
  
16.1.Medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp (förordningen om ansvarsfördelning) ***I (omröstning)
  
16.2.Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) ***I (omröstning)
  
16.3.Normer för koldioxidutsläpp från bilar och lätta nyttofordon ***I (omröstning)
  
16.4.EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik efter den ryska invasionen av Ukraina (omröstning)
  
16.5.Säkerhet i det östliga partnerskapets område och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens roll (omröstning)
 17.Globala hot mot aborträtten: Högsta domstolens eventuella inskränkningar i aborträtten i USA (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
19.1.Människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang
  
19.2.Instrumentaliseringen av rättsväsendet som ett repressivt verktyg i Nicaragua
  
19.3.Kränkningar av mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien
 20.Instrument för internationell upphandling ***I (debatt)
 21.Massakern på kristna i Nigeria (debatt)
 22.Röstförklaringar
 23.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 24.Inkomna dokument
 25.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 26.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 27.Justering av protokollet från detta sammanträde
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (185 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (538 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (19229 kb) 
 
Protokoll (185 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (538 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (19229 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (14 kb) Omröstningsresultat (141 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (451 kb) 
 
Protokoll (318 kb) Närvarolista (82 kb) Omröstningsresultat (320 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3308 kb) 
Senaste uppdatering: 23 januari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy